Private sessions

Jeg tilbyder sessions til deltagere på mine gruppeforløb, hvis det skønnes givtigt.

Pris:
En time kr.1850,-
Halvanden time kr. 2800,-

Afbud skal ske senest 48 timer før den aftalte tid. Senere end dette, faktureres hele beløbet.