fbpx

ENNEAGRAMMET

ENNEAGRAMMET

Enneagramforløb for virksomheder

 

Virksomheder er båret af mennesker. Vi er altid mennesker, med alt hvad det indebærer – også når vi er på arbejde. Jeg tror, at tesen om at medarbejdede skal være rent professionelle og at virksomheder ikke skal have hånd om menneskers indre liv, er forældet og også ukonstruktivt – både for mennesker i virksomheder, men også for virksomhedens indtjening og vækst generelt.

 

Enneagrammet og kærlighed i din virksomhed

Jeg tror på, at den super-kraft der bor i Kærlighed (menneskets højeste vibrerende energi-frekvens) er fremtiden. Vi står i en tid med stor transformation, hvor verden kalder på nye måder at være menneske på og drive virksomhed. Virksomheder, der går foran i forhold til at bringe Kærlighed ind som en grundværdi vil tiltrække fantastiske kompetencer, skabe trivsel og glæde og bedre indtjening.

Du kan hyre mig til at hjælpe med, hvordan din virksomhed bliver drevet af de rette værdier og til at bringe Enneagrammet og Kærlighed som en værdi ind i din virksomhed.

 

Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er et personlighedstypesystem, der viser dig alt det, der spænder ben i din liv og hele dit storslåede, smukke potentiale. Det er det fineste landkort og kompas, der viser dig vejen hjem. Viser dig din egen personlige rejse, du må tage fra Ego til Essens og Kærlighed.

Enneagrammet er et fantastisk indsigtsgivende redskab til personlig udvikling og til at forstå og os selv og hinanden. Det giver indsigt i hvem vi er og de handle,- føle og tankemønstre vi har tendens til at leve efter, men som vi ofte ikke selv ser. Det hjælper os til at kende opleve og os selv på en meget dybere og objektiv måde, end vores hverdagsselvopfattelse giver os mulighed for. Det hjælper os til at bryde ud af de kasser vi – ubevidst har skabt for os selv, så vi kan blive mere frie og mere vores autentiske selv.

Enneagrammet er både dybt og samtidigt simpelt, konkret og tilgængeligt. Alle 9 typer har særlige psykologiske tankemønstre, overbevisninger og motivationer, som skaber en bestemt og karakteristisk adfærd. Det betyder, at Enneagrammet ikke blot fortæller dig, hvad du gør, men også hvorfor du gør det.

Enneagrammets væsentligste formål og oprindelige funktion er at støtte mennesket i at vågne op og -ikke at leve livet på autopilot styret af gamle vaner, indre ubalance og uhensigtsmæssige mønstre. Men i stedet at leve et liv i overensstemmelse med dit Selv, et autentisk liv.

Enneagrammet hjælper os til at se og forstå, hvilke linser vi ser os selv og verden igennem.

Mange mennesker tror at Enneagrammet sætter os i kasser, men i virkeligheden hjælper det til at bryde ud af de kasser, der holder os tilbage fra at leve og udfolde os helt med alt det fine og smukke potentiale vi indeholder.

 

Balanceret eller ubalanceret

Enneagrammet viser os også, hvor forskelligt livet er, når vi lever fra ubalancerede Ego-strukturerer og når vi lever fra sjælens dybe visdom. Når du er balanceret i din type, vil du dine menneskelige kvaliteter og kompetencer flyde naturligt gennem dig. Du vil være forbundet med din Essens, som er det sted i dig, der er evigt, vist, ubetinget kærligt, stærkt, sikkert, fredfyldt, opfyldt og hvor glæde uden grund bor.

Hver Ennegarmtype har et sæt af alarmklokker, som er utroligt vigtige at kende. Det er bestemte handle, tanke, føle-mønstre, som vi falder ind i, når vi oplever pres i livet. Hvis vi går med dem, risikerer vi at falde i niveau og miste mere og mere adgangen til sjælen/Selvet. Jeg tror på, at det der generelt gør mennesker ulykkelige, triste, tomme, utilfredse, er tab at kontakt til Selvet. Og vejen tilbage viser Enneagrammet meget smukt.

 

 

Kend dit super-ego

Alle Enneagramtyper har forskellige indre stemmer, som forsøger at holde dig indenfor den confortzone, som sikrer at du (det tror dit Super-Ego/indre dommer) er så elsk-værdigt (i ordets egentlige betydning), som muligt. Dit super-ego er en instans i dig, der har taget alt det ind, du som barn har konkluderet, var bedst for dig at være og ikke være. Det foregår oftest ubevidst, men ikke desto mindre har super-egoet stor magt over de fleste mennesker og er derfor meget vigtigt at gøre op med. Det kan være ting, som dine forældre har sagt eller signaleret, eller som du har samlet op på anden vis. Det kan være, at du fornemmede (husk, at det var ubevidst), at din mor ikke kunne rumme dig, når du var vred eller selvstændig. Du konkluderede derfor, at du hellere måtte være stærk, for så var du værd at elske. Det kan også̊ være, du konkluderede, at det var vigtigt at tænke på andre før dig selv. Måske så du dine forældre gøre det, eller du mærkede, at der ikke var plads til dine behov, så derfor gjorde du det til en dyd at tænke på andre først, med fare for aldrig at nå ind til dig selv.

Dit super-ego er altså̊ en blanding af noget, du har fornemmet hos dine forældre, og din egen personlighed. Det er en slags indre overdommer, der sørger for, at du holder dig inden for din komfortzone, så du er mest muligt værd at elske, og din overlevelse er sikret. Du kender måske dit super-ego som djævlen på skulderen eller den indre kritiker.

Når det er vigtigt at blive bevidst om dit super-ego, er det, fordi super-egoet er med til at holde dig fast i uhensigtsmæssige mønstre. Det holder dig nede og er med til at vise dig, at du ikke er god nok, som du er, men at du skal være på en bestemt måde for at være okay. Når du får øje på dit super-ego, kan du også̊ begynde at arbejde med at slippe det og erstatte det med medfølelse. Det vil få dit selvværd til at stige. Super-egoet næres af frygt og kritik og tåler ikke medfølelse og kærlighed.

 

De 9 typer

Her følger en kort gennemgang af typerne og deres basale frygt, ønske og super-ego-stemme.

 

Type 1: Perfektionisten/idealisten.

Stiller store krav til egen ordentlighed og krav om at være god og moralsk og dømmer ofte sig selv hårdt. Typen skal lære sig accept af egne og livets fejl og mangler, og lære at være glad og tilfreds med sig selv og med livet, som det er.

Basal frygt: at være uordentlig, ufuldkommen.

Basalt ønske: at være god, dydig, at være i integritet.

Super­egobesked: Du er god nok, hvis du gør det rigtige.

Type 2: Hjælperen.

Er optaget af at skulle gøre noget/være noget for andre for at føle sig god nok. Denne type skal lære at elske sig selv, så hun ikke skal ud i sine relationer og hente bekræftelse på, at hun er god nok med alt det gode, hun gør for andre.

Basal frygt: at være uelsket og uønsket.

Basalt ønske: at føle sig elsket.

Super­egobesked: Du er god nok, hvis du er kærlig og har et tæt forhold til andre.

 

Type 3. Udretteren.

Er optaget af at skulle udrette noget og være en succes. Denne type skal lære sig selv at kende, så han kan hvile i følelsen af, at han er god nok i sin væren uden at skulle præstere og gøre.

Basal frygt: at være uduelig og ikke at have værdi ud over det, der udrettes.
Basalt ønske: at føle sig værdsat, accepteret og ønsket.

Super­egobesked: Du er god nok, hvis du vinder og skaber resultater, og andre værdsætter det, du gør.

 

Type 4: Romantikeren/individualisten.

Er optaget af egen identitet og følelser og synes, at hun mangler noget, for at hun kan være helt rigtig. Denne type skal lære, at hun ikke mangler noget som helst, at hun allerede er helt perfekt – ligesom alle andre mennesker.

Basal frygt: ikke at have nogen særlig identitet eller betydning.

Basalt ønske: at finde sin egen sande identitet og at skabe identitet –  ud fra den indre oplevelse.

Super­egobesked: Du er god nok, hvis du er i kontakt med dine følelser og er tro mod dig selv.

 

Type 5: Udforskeren.

Er optaget af at tilegne sig viden, så han kan føle sig kompetent og dygtig. Denne type skal lære, at han er værd at elske, også uden sine kompetencer og sin dygtighed, bare for den han er.

Basal frygt: at være inkompetent, ikke dygtig, være hjælpeløs og overvældet.
Basalt ønske: at være dygtig og kompetent.

Super­egobesked: Du er god nok, hvis du ved og mestrer noget.

 

Type 6: Loyalisten/skeptikeren.

Er optaget af at gøre det, andre for- venter af hende, og kan være usikker på egen retning. Hun skal lære at mærke og vide, hvad hun selv vil, og hvem hun er – og være tro mod det og finde sit eget værd.

Basal frygt: at mangle støtte og ikke kunne klare sig på egen hånd.

Basalt ønske: at finde sikkerhed og støtte.  

Super­egobesked: Du er god nok, hvis du er ansvarlig og gør det, der forventes af dig.

 

Type 7: Eventyren.

Er optaget af nye eventyr og af at være glad. Han skal lære sig at være til stede i nuet længe nok til virkelig at nyde det og at være til stede i sine følelser (særligt de svære) længe nok til, at de kan bearbejdes, så ”det positive” ikke blot bliver et skjul. Han skal lære, at han er værd at elske, også̊ når livet er svært.

Basal frygt: at blive fanget i smerte eller i at lide afsavn.

Basalt ønske: at være glad, tilfreds og opfyldt.

Super­egobesked: Du er god nok, hvis du er glad og får det, du har brug for.

 

Type 8. UdFORDEREN.

Er optaget af at være stærk, selvstændig og have styr på tingene. Hun skal lære at tage sin sårbarhed til sig og vide, at hun er god nok, også̊ når hun er skrøbelig/sårbar.

Basal frygt: at blive skadet eller kontrolleret af andre; afvisning og sårbarhed.

Basalt ønske: at bestyrke sig selv og bestemme egen retning i livet.

Super­egobesked: Du er god nok, hvis du er stærk og har kontrol over situatio­nen.

 

Type 9: Fredselskeren.

Er optaget af at skabe indre/ydre ro og fred og skal lære sig at træde i karakter og være tro mod sig selv, også selvom det skaber afstand eller konflikt.

Basal frygt: tab, adskillelse, at blive udslettet.

Basalt ønske: at opretholde indre og ydre balance og harmoni. fredselskeren

Super­egobesked: Du er god nok, hvis du er rolig, og dem omkring dig er okay.

 

Enneagrammet i mine kurser.

Jeg bruger Enneagrammet i alle mine kurser fordi det er det mest kraftfulde og smukke redskab til dyb indre transformation. Derfor vil du lære om Enneagrammet både på mine retreats, kurser og uddannelser. Nogle af dem fordrer at du har basisviden på forhånd, men ikke alle.

 

 

Nordkrog 23

2900 Hellerup

+45 33 31 10 70

kundeservice@kisserpaludan.dk

Copyright © 2023 - Kisser Paludan

Handelsbetingelser og privatlivspolitik