fbpx

Bliv selvværdsspecialist

Den ultimative uddannelse for dig, der vil styrke dit selvværd – og hjælpe andre til det samme

Vil du hjælpe andre, kræver det indsigt i dig selv. Med selvværdsspecialistuddannelsen får du de helt rigtige redskaber og teknikker, der sikrer, at du lærer at elske dig selv og bliver bedst muligt rustet til at hjælpe andre på deres vej mod et liv med styrke, ro, kærlighed, glæde og balance.

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk funderet og er skabt på basis af mere end 20 års erfaring som psykolog med speciale i selvværd.

Varighed: Uddannelsen løber over 6 dage (3×2 dage) og 2 coaching sessioner.

Pris: 19.995 – kan betales i 3 rater.

Datoer: 25.-26. januar, 1.-2. marts, 28.-29. april 2022.

Antal deltagere: Max. 20 personer. Tilmeld dig nu!

Er du ikke i stand til at se dig selv klart, er du heller ikke i stand til at se andre klart.

Min opdagelse er, at uanset hvilke psykologiske udfordringer et menneske har, så ligger der oftest en selvværdsproblematik nedenunder.

Selvværdsspecialist uddannelsen er til dig, der vil:

 • bygge videre på din coach- eller terapeutiske uddannelse
 • være en endnu bedre leder og mentor for dine medarbejdere
 • gå i dybden med dig selv og lære, hvordan du bliver den mest kærlige og gode støtte for dig selv og dine børn og øvrige relationer
 • skabe udvikling, styrke og kærlighed hos andre – og for dig selv

Vil du hjælpe andre til højere selvværd, kræver det indsigt i dig selv. Det er først, når du lærer det selv, at du oprigtigt kan give videre til andre.

Uddannelsen løber over 6 transformerende undervisnings dage, hvor du blandt andet får:

 • Solid psykologisk og teoretisk indsigt i dig selv og andre
 • Indsigt i, hvordan du kan understøtte din egen og andres frie livsudfoldelse og potentiale gennem kærlighed
 • Indsigt i Enneagrammet og menneskers forskellige motivation, frygt og drivkraft
 • Indsigt i den psykodynamiske model for udvikling, som den bruges i Enneagrammet
 • Indsigt og træning i psykisk robusthed og mod
 • Redskaber og indsigt i, hvordan du kan heale stress, angst, uro og depression gennem kærlighed
 • Evnen til at kunne træde ind i det stærke lederskab for dit eget og andres liv, der er baseret i kærlighed og tillid
 • Træning i opbygning af dit eget og andres selvværd
 • Værktøjer til kompetent sparring/coaching

    Alt sammen redskaber og værktøjer, der understøtter dine børns, medarbejderes, kollegers, klienters – og din egen udvikling.

    Uddannelsen er fordelt hen over 14 uger med tid til refleksion, sparring fra en fast partner og hjemmearbejde. Undervisningsdagene afholdes i Kronprinsensgade 10, 1114 København K.

    Er du i tvivl om selvværdsspecialist uddannelsen er rigtig for dig lige nu?

    Få en afklarende samtale ved at skrive til mig på kundeservice@kisserpaludan.dk

    Jeg elsker den praktiske tilgang

    I al arbejdet lægger Kisser vægt på, at vi træner (egen)kærlighed gennem konkrete øvelser, meditationer og ritualer – for kun gennem praksis kan vi skabe og vedligeholde de forandringer, vi ønsker at skabe.

    //Anne Madsen

    Jeg er landet i min livskraft igen, og det er absolut magisk!

    Jeg er blevet bevidst om, hvor mange områder af livet der spiller ind i forhold til selvværd og dermed blevet meget bedre til at holde rum for det menneske jeg taler med.

    //Line Birkedal

    Jeg har fået en dybere forståelse for menneskers psykologi

    Med den indsigt er jeg blevet bedre til at se på mig selv og andre ud fra et mere ærligt og klart perspektiv. Jeg er dybt taknemmelig langt ind i mit hjerte og min sjæl for at have været med på uddannelsen.

    //Line Pryds

     

    Læs mere om de enkelte dage her:  

    Dag 1:

    Sådan finder du nærværet og den indre ro i dig selv

    Uden nærvær bliver al form for coaching eller terapi i bedste fald overfladisk. Vi arbejder både med energi, intuition og kropssprog.

    Du lærer teorier og metoder omkring mødet med andre i åbenhed, nysgerrighed og tillid. Vi træner nærværende lytning, intuition og mindful styrkende coaching.

    Du får indblik i, hvordan du bedst bruger dig selv i dine samtaler, hvad der er dine naturlige styrker og udviklingsmuligheder.

    På dagen arbejder vi også med accept og modstand, og hvordan du bliver i stand til at møde dig selv med medfølelse og kærlighed, selv når livet udfordrer dig.

    Dato: 25. januar 2022 kl. 10.00-17.00

     

    Dag 2:

    Din personligheds fundament – og hvordan du lærer at elske den, du er

    Er du ikke i stand til at se dig selv kærligt og klart, ser du ikke andre klart. Det primære fokus på dagen er dit eget indre arbejde.

    Du får indsigten til at kunne se og forstå dine egne mønstre, skyggesider og udviklingspotentialer.

    Vi arbejder med de mønstre og overlevelsesstrategier, der grundlægges tidligt i barndommen, og ofte kommer til at styre den voksnes liv.

    Du lærer også teorier omkring baggrunden for selvværdet, vi arbejder både med tilknytning og den tidlige barndom, og med viden fra Enneagrammets 9 personlighedstyper træner vi healing af det indre barn.

    Dato: 26. januar 2022 kl. 10.00-17.00

     

    Dag 3:

    Sådan bruger du Enneagrammet til at forstå psyken og selvværdet

    Enneagrammet er et af de vigtigste og fineste værktøjer, du kan tage i brug, når der skal arbejdes med psyken og selvværdet.

    Du lærer både teorien bag Enneagrammets 9 forskellige typer og arbejder praktisk med forståelsen af de enkelte typers potentiale og udfordringer.

    Du får indblik i, hvordan vores super-ego/indre dommer fungerer i typerne og potentielt kan spænde ben for egenkærligheden. Du får også værktøjerne til at spotte situationen, inden den opstår.

    Med Enneagrammet får du en bedre forståelse af, hvem du er, og hvordan du finder modet til at stå stærkt i dig selv. Når du står stærkt i dig selv, er du langt bedre rustet til at hjælpe andre til at finde deres udviklingspotentialer og naturlige styrker.

    Dato: 1. marts 2022 kl. 10.00-17.00

     

    Dag 4:

    Få fyldt værktøjskassen op – med de rigtige redskaber og kærlighed

    Du får mine bedste redskaber, metoder og teknikker, der er både baseret på mine mere end 20 års erfaring som psykolog med 1:1 samtaler samt afholdelse af utallige kurser og uddannelser, men også min egen erfaringer og arbejdet med eget selvværd og egenkærlighed.

    Vi arbejder med selvværdshjulet, en metode jeg har udviklet, der sikrer, at du får et konkret overblik over, hvilke livsområder der kræver fokus. Du lærer, hvordan du kan bruge selvværdshjulet på dig selv – og de du hjælper.

    Du lærer også, hvordan du kan genkende og arbejde med de tanker, følelser og handlinger, der hæmmer selvværdet. Du får teknikkerne, der hjælper dine relationer til at iagttage og genkende uhensigtsmæssige tanker, og giver dem redskaberne til at vælge de tanker, der er understøttende og kærlige for den enkelte.

    Vi arbejder med, hvordan du bedst muligt kan støtte dine relationer i at skabe praksisser i deres liv på en sådan måde, at de afspejler respekt og kærlighed til dem selv. Og giver dem de bedste muligheder for at trække ansvaret hjem til dem selv – og opnå den største udvikling.

    Dato: 2. marts 2022 kl. 10.00-17.00

     

    Dag 5:

    Sådan bliver du din egen bedste ven – og lærer andre det samme

    Det handler om medfølelse for dig selv og evnen til at elske dig selv.

    Du får de nyeste teknikker til bevidsthedstræning. Vi træner medfølelse og undersøger, hvad der skal til for den enkelte opnår fuld adgang til det hele menneske.

    Du lærer, hvordan du kan arbejde- med og ændre uhensigtsmæssige tankemønstrer, gennem meditation og mindfulness træning.

    Vi arbejder med at opnå objektiv fremfor subjektiv empati.

    Dato: 28. april 2022 kl. 10.00-17.00

     

    Dag 6:

    Gør dig fri af mønstre og gå fra frygt til kærlighed

    Helt grundlæggende findes kun to følelser; frygt og kærlighed. De fleste af os lever det meste af livet ud fra frygt.

    Vi arbejder med sårbarhed, mod og evnen til at bearbejde og blive opmærksom på alle de blokeringer, der måtte være for at leve et sjælsbaseret liv med kærlighed og tillid. Du lærer, hvordan du opløser blokeringerne for både dig selv og dine relationer.

    Udvikling og selvindsigt handler om at gå fra forskellige niveauer af bevidsthed.

    Når du opnår et højt niveau af bevidsthed, vil du opleve, at forholdet til mennesker omkring dig glider lettere, der er færre konflikter, og du bliver i stand til at indgå i samarbejder på en ny og konstruktiv måde. Du vil få indsigt i forskellen på at leve et ego-baseret og et sjæls-baseret liv.

    Du lærer også, hvordan du med en høj grad af bevidsthed giver dine relationer mulighed for at stoppe med, at handle på autopilot og i stedet handle fra deres essens og det, der er virkelig sandt for dem.

    Vi træner, hvordan du bliver i stand til at se, mærke og holde andre menneskers problematikker i et trygt space, hvor der er forståelse for det konkrete, og hvor du samtidig bliver i stand til at tune ind i den universelle kærligheds nærvær.

    Vi arbejder med at finde ind til dine livsværdier, som du kan bruge som kompas gennem hele livet. Du lærer også at facilitere processen for andre.

    Dato: 29. april 2022 kl. 10.00-17.00

    Økonomi

    Din investering i selvværdsspecialist uddannelsen er 19.995,- (inkl. moms)

    Du kan også betale i 3 rater á 6.900.

    Prisen inkluderer:

    • 6 dages undervisning fra kl. 10.00 – 17.00
    • 2 coaching sessions med andre fra uddannelsen
    • Adgang til en lukket Facebook gruppe
    • Online forløbet ”Elsk den du er”
    • 25 lyd affirmationer
    • Snacks og alt det kaffe, te og vand du kan drikke i hele undervisningstiden

    Der er plads til max. 20 personer på uddannelsen. Uddannelsen afsluttes ved en fælles fejring med en ceremoni med champagne og overrækkelse af deltagerbeviser

     

    Er du i tvivl om selvværdsspecialist uddannelsen er rigtig for dig lige nu?

    Få en afklarende samtale ved at skrive til mig på kundeservice@kisserpaludan.dk

    Skriv mig på interesselisten 

    Måske passer datoerne dig ikke. Måske har du brug for tænketid …

    Jeg har oprettet en interesseliste til dig, der gerne vil have besked om kommende selvværdsspecialist hold. Næste hold starter først i 2023, men jeg lover at holde dig opdateret om særpriser og datoer så snart de er på plads.

    Skriv dig på interesselisten med det samme. Det er selvfølgelig helt uden forpligtelser

    ”Kisser er helt igennem fantastisk. Ikke blot som underviser og facilitator men som menneske.

    Måden Kisser kombinerer hendes viden omkring menneskers psykologi med enneagrammet og spiritualitet er fantastisk og taler i den grad til mig som menneske. Og er jeg vild med hendes undervisning, som ikke bare er hardcore teori, men viden kombineret med praktiske øvelser

    //Line PrydsSelvværdsspecialist

     

    Vi kan være nødsaget til at rykke på datoer pga. af COVID 19 eller andet, og refunderer ikke på denne baggrund. Vi forbeholder os ret til at ændre et fysisk kursus til online.

    Når du har tilmeldt dig beder vi dig udfylde et kort spørgeskema om dig selv, som du får i en mail fra os. Herefter godkender vi din tilmelding endelig.

    Afmelding kan ske skriftligt til Kisser Paludan på kisser@paludan.dk. Ved afbestilling beregnes et gebyr på 25% af kursusafgiften. Ved mindre end 8 uger til afholdelse kræves 50% i gebyr. Ved mindre end 30 dage til afholdelse gives der ingen refusion. 

    Kronprinsensgade 10, 1. sal

    1114 København K

    +45 33 31 10 70

    kundeservice@kisserpaludan.dk

    Copyright © 2022 - Kisser Paludan

    Handelsbetingelser og privatlivspolitik