Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/kisserpaludan.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SELVVÆRDS SPECIALIST UDDANNELSE - Kisser Paludan

Bliv selvværdsspecialist

Den ultimative uddannelse for dig, der vil styrke dit selvværd – og hjælpe andre til det samme

 

Vil du hjælpe andre, kræver det indsigt i dig selv. Med selvværdsspecialistuddannelsen får du de helt rigtige redskaber og teknikker, der sikrer, at du lærer at elske dig selv og bliver bedst muligt rustet til at hjælpe andre på deres vej mod et liv med styrke, ro, kærlighed, glæde og balance.

Psyko-spirituelt forløb

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk funderet og er skabt på basis af mere end 20 års erfaring som psykolog med speciale i selvværd. Det er en uddannelse, der er funderet i psykologi og spiritualitet og brugen af personlighedstype-systemet Enneagrammet.

Varighed: Uddannelsen løber over 6 dage (1×6 dage) fordelt over 4 månender. Mellem hvert modul er der gensidig coaching med en med-kursist.

Pris: 22.995 – kan betales i 3 rater.

Datoer: 26. januar, 14. februar, 6. marts, 27. marts, 26. april, 19. maj 2023.

Antal deltagere: Max. 20 personer.

Er du ikke i stand til at se dig selv klart, er du heller ikke i stand til at se andre klart.

Min opdagelse er, at uanset hvilke psykologiske udfordringer et menneske har, så ligger der oftest en selvværdsproblematik nedenunder.

Selvværdsspecialist uddannelsen er til dig, der vil:

 • bygge videre på din coach- eller terapeutiske uddannelse
 • være en endnu bedre leder og mentor for dine medarbejdere
 • gå i dybden med dig selv og lære, hvordan du bliver den mest kærlige og gode støtte for dig selv og dine børn og øvrige relationer
 • skabe udvikling, styrke og kærlighed hos andre – og for dig selv

Vil du hjælpe andre til højere selvværd, kræver det indsigt i dig selv. Det er først, når du lærer det selv, at du oprigtigt kan give videre til andre.

Uddannelsen løber over 6 transformerende undervisnings dage, hvor du blandt andet får:

 • Solid psykologisk og teoretisk indsigt i dig selv og andre
 • Barndommens betydning for egenkærlighed
 • Indsigt i, hvordan du kan understøtte din egen og andres frie livsudfoldelse og potentiale gennem kærlighed
 • Indsigt i Enneagrammet og menneskers forskellige motivation, frygt og drivkraft
 • Indsigt i den psykodynamiske model for udvikling, som den bruges i Enneagrammet
 • Indsigt og træning i psykisk robusthed og mod
 • Redskaber og indsigt i, hvordan du kan heale stress, angst, uro og depression gennem kærlighed
 • Evnen til at kunne træde ind i det stærke lederskab for dit eget og andres liv, der er baseret i kærlighed og tillid
 • Træning i opbygning af dit eget og andres selvværd
 • Værktøjer til kompetent sparring/coaching

    Alt sammen redskaber og værktøjer, der understøtter dine børns, medarbejderes, kollegers, klienters – og din egen udvikling.

    Uddannelsen er fordelt hen over 5 måneder, med tid til refleksion, sparring fra en fast partner og hjemmearbejde. Undervisningsdagene afholdes i vores smukke lokaler i Kronprinsensgade 10, 1114 København K.

    Er du i tvivl om selvværdsspecialist uddannelsen er rigtig for dig lige nu?

    Få en afklarende samtale ved at skrive til mig på kundeservice@kisserpaludan.dk

    Jeg elsker den praktiske tilgang

    I al arbejdet lægger Kisser vægt på, at vi træner (egen)kærlighed gennem konkrete øvelser, meditationer og ritualer – for kun gennem praksis kan vi skabe og vedligeholde de forandringer, vi ønsker at skabe.

    //Anne Madsen

    Jeg er landet i min livskraft igen, og det er absolut magisk!

    Jeg er blevet bevidst om, hvor mange områder af livet der spiller ind i forhold til selvværd og dermed blevet meget bedre til at holde rum for det menneske jeg taler med.

    //Line Birkedal

    Jeg har fået en dybere forståelse for menneskers psykologi

    Med den indsigt er jeg blevet bedre til at se på mig selv og andre ud fra et mere ærligt og klart perspektiv. Jeg er dybt taknemmelig langt ind i mit hjerte og min sjæl for at have været med på uddannelsen.

    //Line Pryds

     

    Læs mere om de enkelte dage her:  

    Modul 1:

    Fællesskab, nærvær og selvværdets baggrund

    På denne første dag lærer vi hinanden at kende, tuner ind i hvad nærvær betyder for din udvikling, dit forhold til dig selv og andre. Vi træner nærvær i samtaler og den måde, vi connecter med hinanden.

    Nærvær er basis for al udvikling. Uden det, forbliver i i teoretisk forståelse og jeg ved, at den eneste måde, vi virkelig lærer på er indefra ud.

    Du lærer, hvordan du kan møde dig selv og andre med åbenhed, nysgerrighed og tillid. Vi træner nærværende lytning og intuition.

    Barndom og selvværd.

    Med udgangspunkt i Enneagrammet og mine mange års erfaring med tidlig tilknytning, får du indsigt i den tidlige opvæksts betydning for udvikling af selvværd. Vi arbejder vi med vores egen opvækst og det vi, hver især bærer med os,

    På dagen arbejder vi også med accept og modstand, og hvordan du bliver i stand til at møde dig selv med medfølelse og kærlighed, selv når livet udfordrer dig.

    Dato: 26. januar 2023 kl. 10.00-17.00

     

    Modul 2:

    Selvindsigt og at elske den du er

    Dette modul handler om, at forstå din personligheds fundament – og hvordan du lærer at elske den, du er.

    Kun når du rigtigt kender dig selv, kan du elske den du er. Enneagrammet er – som jeg ser det – verdens bedste landkort over vores psykologi, vores overlevelsesstrategier, lyse og mørke skygger.

    Når du lærer at elske den du er og ser dig selv kærligt og klart, får du også mulighed for at se og elske andre, som de er. ser du ikke andre klart. Det primære fokus på dagen er dit eget indre arbejde.

    Med udgangspunkt i Enneagrammet, får du indsigt i dine egne mønstre, skyggesider og udviklingspotentialer. Med Enneagrammet får du en bedre forståelse af, hvem du er, og hvordan du finder modet til at stå stærkt i dig selv. Når du står stærkt i dig selv, er du langt bedre rustet til at hjælpe andre til at finde deres udviklingspotentialer og naturlige styrker.

    Vi arbejder med de mønstre og overlevelsesstrategier, der grundlægges tidligt i barndommen, og ofte kommer til at styre den voksnes liv.

    Du lærer også teorier omkring baggrunden for selvværdet, vi arbejder både med tilknytning og den tidlige barndom, og med viden fra Enneagrammets 9 personlighedstyper træner vi healing af det indre barn.

    Dato: 14. februar 2023 kl. 10.00-17.00

     

    Modul 3:

    Dine tanker vil afgøre din egen-kærlighed

    Du lærer, hvordan du kan arbejde- med og ændre uhensigtsmæssige tankemønstrer, gennem meditation og mindfulness træning.

    Det du tænker om dig selv, andre og verden bestemmer dine følelser og sætter kroppens produktion af hormoner i gang. derfor er det afgørende at lære at iagttage og genkende tanker, der underminerer selv-kærlighed, så vi kan bevidst vælge tanker, der understøtter os. Dine tanker skal være som dine bedste venner.

    Enneagrammet er et af de vigtigste og fineste værktøjer, du kan tage i brug, når der skal arbejdes med psyken og selvværdet og det  præsenterer os for 9 forskellige benspænd og indre dommer-stemmer, som det er afgørende at kende, så vi kan heale de blokeringer, der ligger i os alle.

    Du lærer også, hvordan du kan genkende og arbejde med de tanker, følelser og handlinger, der hæmmer selvværdet. Du får teknikkerne, der hjælper dine relationer til at iagttage og genkende uhensigtsmæssige tanker, og giver dem redskaberne til at vælge de tanker, der er understøttende og kærlige for den enkelte.

    Du lærer både teorien bag Enneagrammets 9 forskellige typer og arbejder praktisk med forståelsen af de enkelte typers potentiale og udfordringer.

    Når du får indblik i, hvordan dit super-ego/indre dommer fungerer, kan du få den indre frihed til vælge kærlige tanker, fremfor dømmende tanker. Du får også værktøjerne til at spotte situationen, inden den opstår.

     

    Dato: 6. marts 2023 kl. 10.00-17.00

     

    Modul 4:

    Få fyldt værktøjskassen op – med de rigtige redskaber og kærlighed

    Du får mine bedste redskaber, metoder og teknikker, der er både baseret på mine mere end 20 års erfaring som psykolog med 1:1 samtaler samt afholdelse af utallige kurser og uddannelser, men også min egen erfaringer og arbejdet med eget selvværd og egenkærlighed.

    Vi arbejder med selvværdshjulet, en metode jeg har udviklet, der sikrer, at du får et konkret overblik over, hvilke livsområder der kræver fokus. Du lærer, hvordan du kan bruge selvværdshjulet på dig selv – og de du hjælper.

    Du lærer også, hvordan affirmationer, mantraer og spejløvelser kan understøtte din proces.

    Vi arbejder med, hvordan du bedst muligt kan støtte dine relationer i at skabe praksisser i deres liv på en sådan måde, at de afspejler respekt og kærlighed til dem selv. Og giver dem de bedste muligheder for at trække ansvaret hjem til dem selv – og opnå den største udvikling.

    Dato: 27. marts 2023 kl. 10.00-17.00

     

    Dag 5:

    Medfølelse, nænsomhed, blidhed & sårbarhed

    Dette modul handler om at være at møde dig selv med medfølelse, nænsomhed og blidhed – det handler om medfølelse for dig selv og evnen til at elske dig selv.

    Vi træner medfølelse og undersøger, hvad der skal til for den enkelte opnår fuld adgang til det hele menneske.

    Ud fra min sårbarheds-model, arbejder vi med sårbarhed, mod og evnen til at bearbejde og blive opmærksom på alle de blokeringer, der måtte være for at leve et sjælsbaseret liv med kærlighed og tillid. Du lærer, hvordan du opløser blokeringerne for både dig selv og dine relationer.

    Når du lærer at finde medfølelse for dig selv og den helterejse du er på igennem dit liv, vil du opleve, at du får nemmere ved at møde andre med det jeg kalder objektiv fremfor subjektiv empati. Det er den form for empati, hvor du kan være med, og holde rum for andres følelser uden at dine egne (bevidst eller ubevidst) bliver aktiveret. Det føles meget kærligt at blive mødt med objektiv empati og vi giver derved andre mulighed for at være til stede dem selv på en måde, hvor jeg føler mig set og mødt.

    Dato: 26.april 2023 kl. 10.00-17.00

     

    Dag 6:

    Fra frygt til kærlighed & kend dine sjæls-værdier

    Helt grundlæggende findes kun to følelser; frygt og kærlighed. De fleste af os lever det meste af livet ud fra frygt.

    Dette modul handler om at blive opmærksom på, hvornår du lever fra Ego/frygt eller fra din Sjæl/Kærlighed.

    På sjæls-plan er vi ren ubetinget kærlighed, men Egoet forstår kun den betingede kærlighed. Derfor er rejsen en rejse hjem, en rejse uden afstand, en rejse til Kærlighed og sjæl.

    Enneagrammet viser os, at der findes 9 forskellige niveauer af indsigt/bevidsthed/nærvær. Dem undersøger vi og vi træner os i at mærke og bevæge os fra frygt til kærlighed. Udvikling og selvindsigt handler om at gå fra forskellige niveauer af bevidsthed.

    Når du opnår et højt niveau af bevidsthed, vil du opleve, at forholdet til mennesker omkring dig glider lettere, der er færre konflikter, og du bliver i stand til at indgå i samarbejder på en ny og konstruktiv måde. Du vil få indsigt i forskellen på at leve et ego-baseret og et sjæls-baseret liv.

    Ved at lære det for dig selv, bliver du også bedre klædt på til at støtte dine relationer i at iagttage og få frihed, så vi kan leve mindre fra autopilot og i stedet handle fra essens og det, der er virkelig sandt.

    Vi træner, hvordan du bliver i stand til at se, mærke og holde andre menneskers problematikker i et trygt space, hvor der er forståelse for det konkrete, og hvor du samtidig bliver i stand til at tune ind i den universelle kærligheds nærvær.

    Vi arbejder med at finde ind til dine livsværdier, som du kan bruge som kompas gennem hele livet. Du lærer også at facilitere processen for andre.

    Dato:  19. maj 2023 kl. 10.00-17.00

    Økonomi

    Din investering i selvværdsspecialist uddannelsen er 22.995,- (inkl. moms)

    Du kan også betale i 3 rater á 7.900.

    Prisen inkluderer:

    • 6 dages undervisning fra kl. 10.00 – 17.00
    • 2 coaching sessions med andre fra uddannelsen
    • Adgang til en lukket Facebook gruppe
    • Online forløbet ”Elsk den du er”
    • Powerpoints til forløbet
    • Snacks og alt det kaffe, te og vand du kan drikke i hele undervisningstiden

    Der er plads til max. 20 personer på uddannelsen. Uddannelsen afsluttes ved en fælles fejring med en ceremoni med champagne og overrækkelse af deltagerbeviser

     

    Er du i tvivl om selvværdsspecialist uddannelsen er rigtig for dig lige nu?

    Få en afklarende samtale ved at skrive til mig på kundeservice@kisserpaludan.dk

    Skriv mig på interesselisten 

    Måske passer datoerne dig ikke. Måske har du brug for tænketid …

    Jeg har oprettet en interesseliste til dig, der gerne vil have besked om kommende selvværdsspecialist hold. 

    Skriv dig på interesselisten med det samme. Det er selvfølgelig helt uden forpligtelser.

    Du kan også skrive til mig på kundeservice@kisserpaludan.dk

    ”Kisser er helt igennem fantastisk. Ikke blot som underviser og facilitator men som menneske.

    Måden Kisser kombinerer hendes viden omkring menneskers psykologi med enneagrammet og spiritualitet er fantastisk og taler i den grad til mig som menneske. Og er jeg vild med hendes undervisning, som ikke bare er hardcore teori, men viden kombineret med praktiske øvelser

    //Line PrydsSelvværdsspecialist

     

    Vi kan være nødsaget til at rykke på datoer pga. af COVID 19 eller andet, og refunderer ikke på denne baggrund. Vi forbeholder os ret til at ændre et fysisk kursus til online.

    Når du har tilmeldt dig beder vi dig udfylde et kort spørgeskema om dig selv, som du får i en mail fra os. Herefter godkender vi din tilmelding endelig.

    Afmelding kan ske skriftligt til Kisser Paludan på kisser@paludan.dk. Ved afbestilling beregnes et gebyr på 25% af kursusafgiften. Ved mindre end 8 uger til afholdelse kræves 50% i gebyr. Ved mindre end 30 dage til afholdelse gives der ingen refusion. 

    ANSØGNING TIL UDDANNELSEN

    9 + 15 =

    Nordkrog 23

    2900 Hellerup

    +45 33 31 10 70

    kundeservice@kisserpaludan.dk

    Copyright © 2023 - Kisser Paludan

    Handelsbetingelser og privatlivspolitik