Skab styrket selvværd i dit eget og andres liv

Skab mening og varige forandringer - bliv selvværdsspecialist


En uddannelse for dig, der;
 • ønsker indsigt i, og forståelse for selvværdets psykologi
 • ønsker at skabe indre ro og balance
 • ønsker at øge egen bevidsthed
 • ønsker at skabe indre styrke i dit eget og andres liv
 • ønsker at styrke eget og andres selvværd
 • ønsker at blive i stand til at lytte til og leve fra din sjæl
 • ønsker konkrete redskaber
 • ønsker nære, kærlige og vedvarende relationer
 • ønsker mere mod
 • ønsker at leve som et helt menneske

Hvorfor Selvværdsspecialist?

Jeg har skabt denne uddannelse fordi intet er så vigtigt som at elske sig selv – med alt hvad du indeholder.

Dit niveau af selvværd spiller ind i alt i dit liv: dine relationer, dit arbejdsliv, kærlighed, kommunikation, dit forhold til din krop og sundhed….Når du lærer at elske den du er, vil alt andet flyde naturligt herfra.

Jeg har set rigtigt mange mennesker i min praksis og på mine kurser, der kommer med forskellige problematikker, men under disse ligger som regel en selvværdsproblematik. Mange psykologer/coaches behandler den konkrete problematik i stedet for at få fat i roden. Min er faring er, at hvis vi ikke får fat i de underliggende problematikker, så bliver det lappeløsninger, hvor klienter måske nok mærker en umiddelbar virkning, men efter nogen tid falder tilbage i samme gamle mønstre- eller de uhensigtsmæssige mønstre dukker op et andet sted i livet. De relationer vi har i vores liv.

Med selvværdsspecialist uddannelsen bliver du styrket i dit eget selvværd og rustet til at lede vejen for andre.

Hvis du ønsker at skabe dybe og varige forandringer for andre, må du vide, hvordan man hjælper til at styrke og udvikle højt selvværd. At guide andre til højt selvværd handler først og fremmest om at være i stand til at gå foran med et godt eksempel og dernæst handler det om at have de rette egenskaber og redskaber. På Selvværdsspecialist uddannelsen lærer du det hele.

Modul 1. Selvværdets baggrund

 • Tidlig tilknytning
 • Selvværdets psykodynamiske baggrund
 • Indre barn
 • Personlighedstypernes overlevelsesstrategier /Enneagrammet
 • Teknikker til healing af gamle mønstre/overbevisninger
Du lærer bl.a. teknikker til at arbejde med og heale indre barns udvikling. På dette modul får du ligeledes en dybtgående viden om personlighedstyper og om den psykodynamiske tilgang til menneskets udvikling. Dette trænes også i praksis. Modulet giver således en teoretisk og praktisk indføring i udviklingen i den tidlige barndom og tilknytningsmodeller. Vi bruger viden fra Enneagrammets 9 personlighedstyper som baggrund for træning af healing af det indre barn. Du lærer, hvordan du kan arbejde med klienter omkring selvværds baggrund.

Modulet fokuserer på, hvordan personligheden udvikles og grundlaget for menneskets liv. Det er det, vi kalder personlighedens fundament. Ofte ser vi, at de mønstre og overlevelsesstrategier, der grundlægges tidligt i barndommen, kommer til at styre den voksnes liv – ofte ubevidst. Som selvværdscoach er det vigtigt at have indsigt i disse systemer og strategier. Det er også vigtigt at forstå dine egne strategier, fordi du, i samværet med andre, vil opleve, at disse vækkes til live. Er du ikke i stand til at se dig selv klart, er du heller ikke i stand til at se andre klart. Der er derfor generel teori og arbejde på at se og forstå dine egne mønstre. Derudover arbejder vi, som på de andre moduler, med meditation og nærværstræning.

Modul 2. Nærvær og mindful coaching.

 • Mindful Coaching
 • Nærende lytning
 • Intuition
 • Energi
 • Intuition
 • Kropssprog
 • Empowerment af andre
Modul 2 handler om nærvær. Uden nærvær kan vi ikke udvikle os og uden nærvær bliver al form for coaching eller terapi, i bedste fald overfladisk. Derfor handler modul 1 om hvordan du finder nærvær og indre ro i dig selv. Du lærer teknikker til dit eget liv, men også teknikker du kan videregive til klienter. Vi træner ligeledes nærværende lytning, intuition, mindful styrkende coaching.
Du lærer teori og metoder omkring mødet med andre fra beginners mind, med åbenhed, nysgerrighed og tiltro til klientens iboende kvaliteter og evne til healing. Du får indblik i, hvordan du bedst bruger dig selv som instrument i dine samtaler, hvad der er dine naturlige styrker og udviklingsmuligheder. Vi arbejder med energi, intuition og kropssprog.Fokus på nærværet går igen på alle moduler.

Modul 3. Tanker, følelser og handlinger med højt selvværd.

 • Arbejde med tankemønstre gennem mindfulness og meditation
 • Bevidsthedstræning
 • Teknikker til selvværds- praksisser
På dette modul lærer du hvordan du kan genkende og arbejde med tanker, følelser og handlinger, der hæmmer selvværdet. Vi arbejder med ansvar og empowerment. Du lærer teknikker til at hjælpe klienten til at trække ansvaret hjem til dem selv. Du får endvidere tiknikker til at hjælpe klienter i at kunne iagttage og genkende uhensigtsmæssige tanker. Disse teknikker giver mulighed for træning af valg af tanker, således at det bliver muligt at vælge tanker, der er understøttende for den enkelte.

På dette modul lærer du også hvordan du kan støtte klienter i at skabe praksisser i deres liv på en sådan måde, at de afspejler respekt og kærlighed til dem selv. Vi træner medfølelse og undersøger, hvad der skal til i den enkelte for at opnå fuld adgang til det hele menneske. Du får teknikker i medfølelse som du kan give videre til dine klienter.

Modul 4. Kommunikation og relationer med højt selvværd.

 • PaludanEmpower Kommunikationsmodel
 • Kommunikation med højt selvværd
 • Kommunikation med hoved, krop og hjerte
 • Kommunikation indefra og ud
Dette modul handler om kommunikation med højt selvværd. Når kommunikation går galt handler det som regel om selvværd.
Med højt selvværd udtrykker vi os let og ubesværet, og med en naturlig indre sikkerhed og autoritet. Med højt selvværd lærer du hvordan du hviler i din egen indre visdom og dine egne indre grænser, så dette kommunikeres klart. Vi træner aktiv, nærværende lytning og medfølelse, samt hvordan du verbalt kan understøtte eget og andres selvværd. På dette modul træner vi kommunikation med højt selvværd. Med indsigten i vores personlighedstyper undersøger vi, hvordan vores type og niveau af selvværd kan spænde ben for konstruktiv kommunikation. Du lærer, hvordan din kommunikation i samtaler kan være med til at skabe empowerment i andre. Ligeledes får du redskaber til at lære dine klienter kommunikation med højt selvværd.

Modul 5. Skygger og relationer.

 • PaludanEmpower skyggemodel
 • Relationer med udgangsounbkt i Enneagrammet
Vi undersøger, hvordan vores relationer afspejler vores forhold til os selv. Du får adgang til PaludanEmpowers model for skyggearbejde, som du kan bruge med dine klienter også. Vi tager udgangspunkt i Enneagrammets personlighedstyper for arbejdet med relationer og skygger. På modulets trænes du i at se egne mønstre og skygger, samt teknikker til at hjælpe andre til denne indsigt. Du får også redskaber til at frigøre gamle uhensigtsmæssige mønstre i relationer.

Generelt

Hvert modul er opbygget som en blanding af oplæg, fælles og individuelle refleksioner, øvelser og træning. På hvert modul varer to dage og på hver modul træner vi nærvær gennem meditation og generel nærværstræning. Mellem modulerne mødes man i mindre grupper og træner 2 gange. Under uddannelsen skrives en rapport på ca. 2 sider, der afleveres efter sidste modul. Rapporten indeholder refleksioner undervejs på uddannelsen. Uddannelsen evalueres i forhold til deltagelse, rapport og en afsluttende eksamen i selvværds-coaching.

Der vil være sund frokost, the, kaffe og snacks hver dag.

Datoer:

Uddannelsen starter i oktober 2017
 • den 2.-3.10.17
 • den 31.10-1.11.17
 • den 11.-12.12.17
 • den 18.-19.1.18
 • den 8.2-9.2.18
 • Kl.9.00-17.00 & 9.00-15.00

Tilmelding og pris

Pris: 34.995,00 kr. plus moms. Uddannelsen kan betales i rater efter aftale. Ved tilmelding betales depositum på kr. 2500,-. afmelding kan ske senest 8 uger før kursusstart. dig gives depositum ikke retur.

Tilmelding sker ved at udfylde dette skema.

Hvis du ønsker yderligere information, så ring til mig på 33 31 10 70 eller udfyld kontaktformularen herunder:

Dit navn

Email

Besked