Bliv EmpowerMentor & styrk dit selvværd!

Infoaften d. 30.11.15!  EmpowerMentor™ uddannelsen er for dig, der vil være mentor med dybde og kvaliteter ud over det sædvanlige. Vores teorier og metoder giver dig muligheden for at se og forstå mennesker fra helt nye perspektiver. Uddannelsen er for dig, der allerede arbejder med mennesker, f.eks. i en HR-afdeling,
for lederen der gerne vil blive en dygtigere mentor for dine medarbejdere, samtidigt med at du øger indsigten i dig selv, og den måde du virker på og agerer i verden. EmpowerMentor™ er også for dig, der drømmer om at arbejde som coach for private eller virksomheder.
Mentor-uddannelsen der integrerer psykologi, mentoring og mindfulness EmpowerMentor™-uddannelsen er den første coachuddannelse med Empowerment-fundament i Danmark. Uddannelsen videreudvikler den mere traditionelle coaching, og giver dig redskaber til at fungere som mentor for andre. Uddannelsen kombinerer solid psykologisk viden og teori med traditionel coaching samt mindfulness, nærværstræning og meditation.


Generelt om uddannelsen

EmpowerMentor™ er en videreudvikling af den traditionelle coach-uddannelse. På samme måde som på en coach-uddannelse, lærer du at stille de rigtige spørgsmål og tage udgangspunkt i klientens behov. EmpowerMentor™ er en videreudvikling idet vi lægger stor vægt på følgende. din egen indsigt, din evne til nærvær, din rolle som en autentisk sparringsperson. Hvad betyder det at være en autentisk sparringsperson? I EmpowerMentor™ betyder det, at du er i stand til at være autentisk nærværende og give konstruktiv sparring. Dvs. at du, ud over at stille de rigtige spørgsmål, bliver i stand til at guide din mentee i den retning, der tjener ham bedst.

Uanset hvor du befinder dig privat eller erhvervsmæssigt i dit liv, vil EmpowerMentor™ uddannelsen hjælpe dig til at blive en dygtig mentor og samtale-partner for andre. På samme måde vil du øge din indsigt i dig selv og skabe større nærvær og ægthed i dit eget liv.
 


For alle moduler gælder det, at der vil være teori, oplæg, øvelser og træning. Vi lærer bedst af at prøve alt af på egen krop, så derfor gør vi meget for at give dig oplevelsen af konkret praktisk træning. Desuden vil du få en solid teoretisk indføring i de psykodynamiske processer, der er en vigtig forudsætning for at forstå og coache andre.

EmpowerMentor™-uddannelsen bygger på den tese, at vi kun er i stand til at bringe andre mennesker så langt, som vi er med os selv. Derfor er din egen-udvikling en central del af uddannelsen.

Bag uddannelsen står psykolog, Kisser Paludan, som har mange års erfaring med, hvad der skaber udvikling hos mennesker – erfaringer fra både terapi og kursusvirksomhed for både private og virksomheder.


Forudsætninger for deltagelse på uddannelsen

•  At du deltager på alle modulerne, har lyst til at udvikle dig og lære, hvordan du bedst muligt skaber empowerment for andre.
• Du er indstillet på at finde træningspersoner, du kan øve med imellem modulerne.


Idegrundlag for empowermentor

Life Empowerment er grundlagt af  Cand. Psych. Kisser Paludan og er et resultat og mix af hendes mangeårige arbejde med blandt andet: nærvær, spiritualitet, mindfullness, meditation, terapi og mentoring.

Kisser har i mange år afholdt kurser, workshops og retreats om selvudvikling med udgangspunkt i en kombination mellem psykologien og det spirituelle. Ud fra Kissers erfaring med såvel terapi, mentoring og kurser, udsprang tanken om at skabe en uddannelse, der indeholder alle de elementer, der virkeligt er vigtige i forhold til at være en dygtig mentor/sparringspartner for andre mennesker i deres udvikling helt generelt. Kisser har erfaret, at den dygtige terapeut/coach/mentor først og fremmest er et menneske med stor selvindsigt og evnen til autentisk nærvær. Dertil kommer en faglig og teoretisk indsigt i menneskets psykologi.

Derfor har hun nu skabt EmpowerMentor™, der kan ses som en videreudvikling af den traditionelle coach-uddannelse, men med større fokus på mentorens egen udvikling, samt et teoretisk fundament i at forstå mennesket udfra.

EmpowerUddannelsen består af 5 moduler (se herunder) af to dages varighed og 5 træningsaftener, mere end 85 timers undervisning.

Derudover får du:
 • Evnen og redskaber til at være mentor og motivator for andre
 • Certifikat med ret til at kalde dig EmpowerMentor™
 • Mundtlig eksamination
 • Individuel session med evaluering af forløbet
 • Solid træning/sparring under hele uddannelsen
 •  
 • Ny selvindsigt, ro og nærvær i dit eget liv og bedre relation til andre mennesker
 • Adgang til et inspirerende netværk
 • Gratis adgang til Empowerklub
 • Adgang til vores EmpowerMaster™- uddannelse
 • Sund og lækker forplejning gennem hele uddannelsen


 • Empowermentor uddannelsen består af 5 moduler

  EmpowerMentor ™ Modul 1: Kompetent mentoring
  In this module you will learn about quality of mentoring. We take you through the basic techniques and theories related to mentoring. We review the theory behind the basic questioning techniques that you can quickly get to experience and put into practice. We work with this mentoring and coach this listening, goal setting and planning and retention of development. We work with body language and energy and you get the first intro to the Enneagram personality types.

  EmpowerMentor™ Modul 2: Personlighedens fundament 
  På dette modul får du en grundlæggende viden om personlighedstyper og om den psykodynamiske tilgang til menneskets udvikling. Modulet giver en teoretisk og praktisk indføring i udviklingen i den tidlige barndom. Vi kigger videre på personlighedens fundament med personlighedstypesystemet – enneagrammets 9 personlighedstyper.

  Modulet fokuserer på, hvordan personligheden udvikles og grundlaget for menneskets liv. Det er det, vi kalder personlighedens fundament. Ofte ser vi, at de mønstre og overlevelsesstrategier, der grundlægges tidligt i barndommen, kommer til at styre den voksnes liv – ofte ubevidst. Som mentor er det vigtigt at have indsigt i disse systemer og strategier. Det er også vigtigt at forstå dine egne strategier, fordi du i samværet med andre vil opleve, at disse vækkes til live. Er du ikke i stand til at se dig selv klart, er du heller ikke i stand til at se andre klart. Derudover arbejder vi, som på de andre moduler, med meditation og nærværstræning.

  EmpowerMentor™ Modul 3: Gør dig fri af mønstre
  Uanset hvem du ønsker at være i stand til at coache når du har taget din EmpoweMentor™ uddannelse, vil du opleve at udvikling handler om at gå fra forskellige niveauer af bevidsthed (mange mennesker lever ret ubevidst) til større bevidsthed. Med en høj grad af bevidsthed, giver du dine klienter/medarbejdere mulighed for at stoppe med at handle pr. automatpilot og i stedet handle fra deres essens og det, der er virkeligt  sandt, for dem.  Når du opnår et højt niveau af selvindsigt/bevidsthed, vil du opleve, at forholdet til mennesker omkring dig glider lettere, der er færre konflikter og du bliver i stand til at indgå i samarbejder på en ny og konstruktiv måde.
  EmpowerMentor™ Modul 4: Boost dit og andres selvværd
  I dette modul arbejder vi med teknikker til at booste selvværdet. Du lærer at styrke dit eget selvværd, og du lærer, hvordan du styrker andres. Du bliver trænet i at coache andre til højt selvværd og lærer, hvordan du skaber empowerment i eget og andres liv.

  Intet er så vigtigt som at elske sig selv – med alt hvad du indeholder. Det er også en nødvendighed for at kunne lære andre det samme. Din evne til at elske den, du er, har betydning for alt i livet. En mentor med højt selvværd er bedre rustet til at lede vejen for andre, og det er et must for at vide, hvordan du hjælper andre til et højt selvværd.

  EmpowerMentor™ Modul 5: Mindfulness
  På modul 5 har vi fokus på nærvær, fordi nærvær og fuld tilstedeværelse er en af de grundlæggende forudsætninger for at kunne skabe udvikling. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med betydningen af nærvær. Vi kigger på meditation og mindfulness som redskaber og får indblik i Dharma (formålet med dit liv og forståelsen af din livsvej).

  Modul 1: d. 4 - 5/2 2016

  Modul 2: d. 3 -4/3 2016

  Modul 3: d. 14-15/4 2016

  Modul 4: d. 10-11/5 2016

  Modul 5: d. 6-7/6 2016

  Eksamen: d. 20/6 2016.


  Pris og betaling

  EmpowerMentor™ koster: 34.995,- inkl. moms. (27.996,- ekskl. moms.)
  EmpowerMaster™ koster: 24.995,- inkl. moms. (19.996,- ekskl. moms.)

  Jyske Bank: Reg: 0697  Konto: 0001561189

  Der gives kr. 2500,- i rabat til de kursusdeltagere, der indenfor de sidste 2 år, har deltaget på et eller flere kurser v. Kisser Paludan.
  Kontakt os for yderligere information herunder, eller tilmeld dig her.

  Dit navn

  Email

  Besked



  Det med småt

  Kursusafgiften betales over 2 rater. Første rate skal være Life-Empowerment i hænde senest 2 uger efter tilmelding. Anden rate skal falde senest 6 uger inden afholdelse. Der er mulighed for at aftale flere rater, – dette kan du ringe og aftale nærmere på 33311070.

  Afbestillingsbetingelser:
  Afbestilling skal ske skriftligt til EmpowerHouse, Indiakaj 10, 2100 København Ø.

  Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15% af kursusafgiften. Ved afbestilling mindre end otte uger til afholdelse kræves 50% i gebyr. Ved mindre end seks uger til afholdelse gives der ingen refusion.