fbpx

Hvad kendertegner den dygtige coach? Dette spørgsmål har jeg stillet mig selv en del på det sidste.

Til efteråret starter jeg min egen uddannelse op; EmpowerMentor, og derfor har jeg brugt tid på at undersøge, hvad uddannelsen skal indeholde så jeg sikrer, at vi uddanner dygtige coaches. Den amerikanske professor i psykiatri Irving D. Yalom, har lavet en undersøgelse af, hvad er virkede i hans praksis. Efter hver endt session skrev han ned, hvad han mente, der havde været det mest virkningsfulde. Han bad klienten gøre det samme og begge gav det til han sekretær. Efter et halvt år, sammenlignede han de informationer, han havde indsamlet. Hans egen vurdering handlede f.eks. ofte om dybe analyser, han havde lavet. Når han sammenlignede med sine klienters svar, blev det tydeligt, at de ikke delte samme opfattelse. Det, som de fandt virkningsfuldt handlede i stedet om alt det personlige,- om en personlig kommentar, nogle personligt han havde husket,- et ærligt kompliment.

Jeg deler Yaloms erfaringer. Det er, langt hen ad vejen, det personlige møde, der er helbredende. Det er det, virkelig at blive set af et andet menneske,- ikke et menneske, der har påtaget sig et terapeut ”rolle”, men et ægte autentisk menneske (med med en faglig ballast). Når det er sagt, er det også vigtigt at kunne lave analyser, men de skal måske snarere foregå som en del af det lærred i terapeutens indre hvorpå han/hun kan tegne kortet over klientens liv.

Så hvad er vigtigt? Jeg er kommet frem til 5 overordnede ting;

1. Faglig viden/ballast
2. Evnen til nærvær
3. Evnen til objektiv medfølelse
4. Hvilen i sig selv, – integritet & ledelse.
5. Selvindsigt

Jeg synes at det er vigtigt, at man som coach kender til menneskets psykologi,- at man f.eks. ved, hvordan psyken udvikler sig dynamisk gennem barndommen og hvordan dette spiller ind i det voksne liv. Det er usigeligt vigtigt at man er helt 100% tilstede med klienten i det nu, der er. Det kræver på sin vis, at man er i stand til at give slip på tanker/analyser om det, klienten siger eller om det næste skridt, man skal tage. Når man er helt tilstede med et andet mennesket i nuet, skærpes intuitionen, så den kan få lov at lede mere end tanker og analyser. Ved ægte nærvær, føler klienten sig set og mærket, og coachen sikrer sig at opfange de signaler, klienten giver i form af  f.eks. kropssprog, betoning af ord, energi der ikke ses, men mærkes. Det betyder at man bliver i stand til at se og opfange de finere og dybere aspekter i samtalen. I det ægte nærvær opstår også den objektive medfølelse,- ikke den subjektive, hvor egne følelser blandes ind, men det objektive, der reelt handler om at mærke den anden.

Den coach, der hviler i sig selv – der kender sit eget værd som menneske og coach, er også mere tillidsvækkende, end den coach, der har lært sig en spørgsmålsrækkefølge, men ikke arbejdet med sig selv. Dette er tæt forbundet med coachens niveau af selvindsigt. Hvis du ikke kender dig selv, kan du ikke lede andre mennesker på deres vej, til at vide hvem de er. Derfor er selvindsigt og nærvær gode ledetråde for dig, der måske vil være coach,- dig der gerne vil bruge én,- eller dig, der bare gerne vil være en dygtig sparringspartner.

– Klumme i Søndag.