fbpx

ØVELSE TIL DINE LIVSVÆRDIER

ØVELSE TIL DINE LIVSVÆRDIER

Bliv klar på dine livsværdier

At blive klar på dine livsværdier er en anden og vigtig måde at definere på, hvem du er, og hvad der er vigtigt for dig. Når du kender dine livsværdier, kan de fungere som et fyrtårn i dit liv. De kan være din guidance, når du er i tvivl, og dit indre anker. Mange af os går gennem livet uden for alvor at gøre op med os selv, hvad der virkelig er vigtigt for os. Vi flyder bare med og lader os opsluge så meget af hverdagen, opvask, børn, arbejde, den nye carport, den supervigtige nye sofa og aktiviteter, der skal passes, at vi helt glemmer at mærke efter, om vi i virkeligheden lever i overensstemmelse med vores værdier. Gør, hvad du kan lige nu, så du senere i livet kan se tilbage på et liv, der er levet bevidst og fuldt ud. Jeg har siddet med rigtig mange par, der egentlig meget gerne ville have deres forhold til at fungere og være gode forældre for deres små børn, men i praksis ikke havde indrettet sig sådan. Jeg har set forældre, der afleverer deres små børn tidligt i institutioner og henter dem sent og bruger al deres energi på deres arbejdsliv, på trods af at de inderligt ønsker noget andet. Jeg ser mennesker, der forbliver i jobs, de er ulykkelige over, og som giver afkald på ønskerejsen eller kvaliteten af relationer. Vi bilder os selv ind, at det ikke kan være anderledes. Vi tror, at vi er nødt til at have et hus og to biler og x antal rejser om året, og glemmer, at alt er en prioritet. Når vi vælger noget til, vælger vi noget andet fra. Det har konsekvenser både for selvværdsfølelsen og for livsglæden at prioritere på en måde, der ikke stemmer overens med vores dybeste livsværdier. Men det er helt almindeligt. Jeg har guidet mange mennesker igennem processen og har set, hvor stor ro og styrke de har oplevet ved at lande i det, der i sidste ende virkelig var vigtigt for dem. Jeg håber, du vil få samme oplevelse. Du kan have dine værdier med dig og få det til at sidde i rygraden som støtte, vejledning og klarhed.

 

 

ØVELSE: Dine livsværdier, dit indre anker

Del 1.

Nedenfor finder du en liste med værdier, som du kan bruge som inspiration. Måske er de rigtige ord der ikke lige for dig, så kan du bruge dine egne. Start med at udvælge otte ord, som taler til dig. Skær derefter ned til fem og til sidst ned til tre. Du kan eventuelt skrive dem ned på små stykker papir eller post-it-sedler og lægge dem ud på gulvet i rækkefølge og rykke rundt på dem efter deres betydning, indtil det føles rigtigt. Det er rigtig fint, hvis en ven vil hjælpe med at spørge ind til processen, men du kan også gøre det selv.

 

Værdier

 

Anerkendelse – Logik – Stabilitet – Visdom – Ansvar – Loyalitet – Status – Arbejde – Lykke – Struktur – Autoritet – Læring – Styrke – Balance – Miljø – Succes – Bolig – Mod – Sundhed – Dialog – Morskab – Teamwork – Eventyr – Nærhed – Tilgivelse – Faglig udvikling – Nærvær – Tilhørsforhold – Familien – Omsorg – Tillid – Fleksibilitet – Opmærksomhed – Tolerance – Fornuft – Nye oplevelser –Tradition – Fred – Orden – Tro – Frihed – Originalitet – Troværdighed – Fritidsinteresser – Overskud – Uafhængighed – Fællesskab – Penge – Uddannelse – Følelser – Personlig udvikling – Udfordring – Glæde – Præstation – Udholdenhed – Harmoni – Pålidelighed – Udseende – Hjælpsomhed – Relationer – Udvikling – Indflydelse – Respekt – Velfærd – Karriere – Samarbejde – Ære – Klogskab – Samfundssind – Socialitet – Æstetik – Kommunikation – Selvkontrol – Åbenhed – Kompetencer – Selvtillid – Konkurrence – Selvrespekt – Kontrol – Selvværd – Kreativitet – Seriøsitet – Kvalitet – Sex – Nærvær – Kærlighed – Sikkerhed – Leg – Spiritualitet – Autenticitet
Der findes masser af andre værdier, som måske kun er vigtige for dig, dette er blot til inspiration.

Stil nu følgende spørgsmål for hver værdi:

– Hvorfor er den valgte værdi (fx kærlighed) vigtig? – Hvordan ved du det?
– Er det virkelig dine værdier og ikke værdier, du ubevidst har adopteret fra dine forældre?
– Hvad betyder det konkret i dit liv?
– Efterlever du dine værdier?
– Hvordan vil du efterleve dine værdier?
– Hvilke handlinger er nødvendige for at efterleve dem?
– Hvilke konsekvenser er du villig til at tage?

 

 

ØVELSE: Vil du være tilfreds med dit levede liv, når du skal dø?

Del 2.

Til denne del af øvelsen er det vigtigt at sætte lidt tid af og finde et sted, hvor du kan sidde uforstyrret i nogen tid. Som vi skal opdage sammen i næste uge, er noget af det, der er allermest sårbart, men et eksistentielt grundvilkår for os mennesker, det, at vi skal dø. Vi er så skræmte ved tanken, at vi ofte undlader at forholde os til det. Ikke desto mindre er det et faktum. Forhåbentligt får du og jeg et langt liv, men vi ved det ikke. Og selvom det skulle blive langt, så må vi lige nu sørge for at leve det på en måde, så vi vil være tilfredse, når vi skal dø. Derfor er det så vigtigt, at vi løbende overvejer, om vi er på rette spor. Om vi reelt lever efter de værdier, som er vigtige for os.

Hvad vil det betyde for dig, når du skal dø, at du ikke har efterlevet dine værdier?
Hvad vil det betyde for dig og dit liv, når du skal dø, at du har efterlevet dine værdier?
Skriv ned – del med din ægtefælle, ven eller kollega. Tag dig selv alvorligt – ær dit smukke liv.

Indiakaj 10

 2100 København Ø.

+45 33 31 10 70

mail@kisserpaludan.dk

Copyright © 2020 – Kisser Paludan| Handelsbetingelser | Cookie- & Privatlivspolitik