Kriser


Krise og sorg

Igennem livet kommer vi alle til at opleve sorger og bekymringer. Dette kan f.eks. ske, hvis nogen tæt på os bliver alvorligt syge og/eller dør, ved skilsmisse, arbjedsløshed, overfald, mv.

Det er meget vigtigt, at vi i forbindelse med sorg og krise gennemlever en proces, der skal få os ud som hele (om end sikkert ikke helt de samme) mennesker. Den måde, vi reagerer på, afhænger ofte af, hvad vi har med os i bagagen i forhold til at håndtere vores følelser, ligesom graden af krisen og tidspunktet naturligt har betydning for vores muligheder for at reagere hensigtsmæssigt.

Det er vigtigt at bruge sit netværk, og det kan være nødvendigt at “instruere” netværket i, hvordan de bedst hjælper. Man oplever, at det at have nogen, der bare lytter og spørger ind, uden at forsøge at trøste og bringe én væk fra følelsen, er den bedste hjælp.

Det kan være svært at finde overskud i situationen til at bede om dette, og for mange mennesker er det svært at rumme den sorg, de skal hjælpe med.
Mødet med den andens sorg bringer ofte følelser op i den, der skal hjælpe, som kan være svære at håndtere.

Det kan derfor også være en god idé at søge professionel hjælp hos en psykolog, der giver mulighed for at gennemleve krisen/sorgen på en hensigtsmæssig måde.

Det er vigtigt at vide, at det er godt og naturligt at være ked af det, når vi udsættes for oplevelser i livet, der vækker disse følelser. Hvis vi ikke tillader os den naturlige ked af det-hed, kan følelserne “sætte sig” som depressioner, angst og en generelt lavere livskvalitet.

Kriser er ofte med til at sætte en ny og konstruktiv udvikling igang, der åbner op for nye livsveje og muligheder. Mange oplever, når de er på den anden side af krisen, en taknemmelighed over krisen, fordi den har bragt dem et nyt og givende sted hen i livet.
Kriser kan derfor bruges som afsæt til en ny udvikling og forståelse af dit liv og bringe helt nye dimensioner og lykke med sig.

Kontakt

Udfyld nedenstående kontaktformular - så vil jeg vende tilbage hurtigst muligt.

Dit navn

Email

Besked