Selvværdsspecialist

Udviklingsforløb over 10 måneder

 

Selvværdsspecialist-forløbet er det ultimative forløb til at forstå, arbejde med og heale alle blokeringer for egenkærlighed i dig selv – og derved i, og for andre.

 

Selvværdsspecialist-forløbet kombinerer viden om selvværd, eget arbejde med selvværd, nærværstræning, intuition, energiarbejde, kropssprog, Enneagrammet, arbejde med indre barn og at sætte dig selv fri af fortiden samt kommunikation med højt selvværd. Du får også indsigt i forholdet mellem Ego og Essens og lærer om det potentiale, der ligger i alle Enneagramtypernes Essens.

Vi arbejder på at heale blokeringer for kærlighed, så vi selv fyldes op med kærlighed på en sådan måde, at vi bliver lærere for andre gennem vores væren og kærlige forhold til os selv og derved andre.

Forløbet er psyko-spirituelt på den måde, at jeg kombinerer psykologien med et spirituelt livssyn, der er funderet i en tro på et kærligt Guddommeligt univers, som altid lever omkring og i os, hvorfra vi alle er ét og allerede elskede.

Beige cos. blomst

Selvværdsspecialist-forløb 

Jeg har skabt denne uddannelse, fordi intet er så vigtigt som at elske sig selv – med alt hvad du indeholder.

Dit niveau af selvværd spiller ind i alt i dit liv: dine relationer, dit arbejdsliv, kærlighed, kommunikation, dit forhold til din krop og sundhed. Når du lærer, at elske den du er, vil alt andet flyde naturligt herfra.

Med selvværdsspecialist-forløbet bliver du styrket i dit eget selvværd og rustet til at lede vejen for andre. På forløbet lærer du grundlaget for at elske dig selv. Vi lægger stor vægt på “walk the talk”. For at blive en dygtig selvværdsspecialist er det afgørende, at du lærer at elske dig selv, således at du både har redskaber og teknikker, som du kan bruge, men også kan være det gode eksempel selv. Som specialist er du, men din egen selvfølelse og den du er, en vigtig del af, hvad du er i stand til at give videre til andre.

Hvis du ønsker at skabe dybe og varige forandringer for andre, må du vide, hvordan man hjælper til at styrke og udvikle højt selvværd. At guide andre til højt selvværd handler først og fremmest om at være i stand til at gå foran med et godt eksempel og dernæst handler det om at have de rette egenskaber og redskaber.

Selvværdspecialist-forløbet vil bl.a. give dig:

 Solid psykologisk og teoretisk indsigt i dig selv og andre

 Indsigt i Enneagrammet og menneskers forskellige motivation, frygt og drivkraft

Træning i opbygning af dit eget og andres selvværd

 Værktøjer til kompetent sparring/coaching

 Indsigt i den psykodynamiske model for udvikling som den bruges i Enneagrammet

 Indsigt og træning i psykisk robusthed og mod

Beige cos. blomst

Kisser Paludan – din underviser på selvværdsspecialist-forløbet

Kisser Paludan er uddannet Cand.psych. med en lang række efteruddannelser. Kisser Paludan er kursusleder, forfatter og podcastvært på podcasten, Soultalk. Kisser er ekspert i selvværd og forfatter til flere bøger om emnet, bl.a. Elsk den du er og Mod til at være dig.  Læs evt. mere om Kisser Paludan her.

Beige cos. blomst

Vil du være Selvværdsspecialist?

Selvværdsspecialist-forløbet er for dig, der ønsker at arbejde med at skabe udvikling, styrke og kærlighed hos andre. Forløbet også for dig, der allerede arbejder med mennesker, f.eks. som lærer, pædagog, sagsbehandler, advokat, i en HR-afdeling eller som er leder og gerne vil blive en dygtigere mentor for dine medarbejdere, samtidigt med at du øger indsigten i dig selv og den måde du virker på og agerer i verden. Selvværdsspecialist forløbet er også oplagt som en fordybende uddannelse for dig, der allerede har en coach uddannelse eller anden terapeutisk uddannelse.

Det er også et forløb for dig, der ikke påtænker at bruge det professionelt, men gerne vil gå i dybden med dig selv og lære, hvordan du bliver den mest kærlige og gode støtte for dig selv og dine kære igennem livet.


Dato

Modul 1 d. 10/10 2019.

Modul 2 d. 19/11 2019.

Modul 3 d. 22/1 2020.

Online modul d. 5/2 2020.

Modul 4 d. 18/2 2020.

Online modul 4/3 2020.

Modul 5 d. 17/3 2020.

Online modul d. 20/4 2o2o.

Modul 6 d. 22/4 2020.

Online modul 4/5 2020.

Modul 7 d. 12/5 2020.

Modul 8 d. 3/6 2020.

Dette forløb er udsolgt. Næste forløb starter den 24. august 2020. Du kan tilmelde dig ved at skrive til mail@kisserpaludan.dk


Pris

Selvværdsspecialist-forløbet koster kr. 14.995,- ex. moms.

Du har mulighed for at betale uddannelsen i rater:

Du kan betale over to eller tre gange. Det koster 500 kr. pr rate i administrationsgebyr.

Du skal betale første rate ved tilmelding. Så du kan fx betale ½ ved tilmelding og ½ tre måneder efter kursusstart, eller 1/3 ved tilmelding, 1/3 tre måneder efter kursusstart og 1/3 seks måneder efter kursusstart.
Hvis du ønsker ratebetaling kan du skrive det som kommentar i ansøgningen.

 


Hvor og hvornår?

Forløbet består af 8 live undervisningsgange fra kl. 13.00 til kl. 17.00 samt 4 on-line undervisningsgange a to timer, fra kl. 16 til 18 – ledt af Kisser Paludan. Disse foregår på Zoom. Du modtager link til “undervisningsrummet” før start. Imellem sessions signes alle op med en coachingpartner og et refleksionsspørgsmål til fælles sparring.

Der er plads til 20 og 2 assistenter på holdet

Du  får;

 Uddannelsen finder sted hos Kisser Paludan, Indiakaj 10, 2100 København Ø

 Tilmelding er bindende for hele forløbet

 Forløbet afsluttes ved en fælles fejring med en ceremoni med champagne og overrækkelse af deltagerbeviser.

Ansøg om en plads.

Hvis du mærker at Selvværdsspecialist-forløbet er noget for dig, beder vi dig sende din ansøgning. Du får derefter snarest besked om optagelse.

ANSØG OM OPTAGELSE HER

 


Beige cos. blomst

Modul 1

NÆRVÆR, MEDFØLELSE OG ACCEPT

 Mindful Coaching

 Nærende lytning

 Intuition

 Energi

 Kropssprog

 Empowerment af andre

Modul 1 handler om nærvær og accept. Uden nærvær kan vi ikke udvikle os og uden nærvær bliver al form for coaching eller terapi i bedste fald overfladisk. Derfor handler modul 1 om, hvordan du finder nærvær og indre ro i dig selv. Du lærer teknikker til dit eget liv, men også teknikker du kan videregive til klienter. Vi træner ligeledes nærværende lytning, intuition og mindfull styrkende coaching.

Du lærer teorier og metoder omkring mødet med andre med åbenhed, nysgerrighed og tiltro til klientens iboende kvaliteter og evne til healing.

Du får indblik i, hvordan du bedst bruger dig selv som instrument i dine samtaler, hvad der er dine naturlige styrker og udviklingsmuligheder. Vi arbejder med energi, intuition og kropssprog.

Vi arbejder også med accept og modstand, samt med, hvordan vi bliver i stand til at møde os selv med medfølelse og kærlighed, når livet udfordrer os.

Anbefalet litteratur:

Echart Tolle, Nuets kraft

Byron Katie; Elsk det som er

Jon Kabat-Zinn mfl. Bevidst nærvær

Modul 2

SELVVÆRDETS BAGRUND OG DIN UDVIKLING

 Tidlig tilknytning

 Selvværdets psykodynamiske baggrund

 Indre barn

 Personlighedstypernes overlevelsesstrategier /Enneagrammet

 Teknikker til healing af gamle mønstre/overbevisninger

 Teknikker til at arbejde med og heale indre barns udvikling.

 Dybtgående viden om personlighedstyper og om den psykodynamiske tilgang til menneskets udvikling. Dette trænes også i praksis.

Modulet giver således en teoretisk og praktisk indføring i udviklingen i den tidlige barndom og tilknytningsmodeller. Vi bruger viden fra Enneagrammets 9 personlighedstyper som baggrund for træning af healing af det indre barn. Du lærer, hvordan du kan arbejde med klienter omkring selvværdsbaggrund.

Modulet fokuserer på, hvordan personligheden udvikles og er grundlaget for menneskets liv. Det er det, vi kalder personlighedens fundament. Ofte ser vi, at de mønstre og overlevelsesstrategier, der grundlægges tidligt i barndommen, kommer til at styre den voksnes liv – ofte ubevidst. Som selvværdscoach er det vigtigt at have indsigt i disse systemer og strategier. Det er også vigtigt at forstå dine egne strategier, fordi du, i samværet med andre, vil opleve, at disse vækkes til live. Er du ikke i stand til at se dig selv klart, er du heller ikke i stand til at se andre klart. Der er derfor både generel teori og arbejde med at se og forstå dine egne mønstre, skyggesider og udviklingspotentiale.

Primære fokus på dette modul er dit eget indre arbejde med at se klart og kærligt på dit eget selvværd og få forståelse for, hvordan du kan lære at elske den du er.

Anbefalet litteratur:

Don Richard Riso & Rob Hudson; Enneagrammets visdom,

Robert Holden, Loveability

Kisser Paludan; Elsk den du er

Kisser Paludan; MOD til at være dig

Wayne Dyer: Dit evige selv

 

Modul 3

SELVVÆRDSHJULET OG ENNEAGRAMMET

 Kropsprog

 Super-ego

 Enneagram-typernes potentiale

 Facilitere selvværdshjulet

Enneagrammet og selvværd er den fineste kombination, fordi Enneagrammet gør forståelsen af psyken og selvværdet så dejlig konkret.

På dette modul arbejder vi med at forstå, hvordan vores super-ego (indre dommer) fungerer i typerne og kan spænde ben for egen-kærlighed. Vi lærer også om typernes potentiale og hvordan vi, ved at forstå, hvem vi er, kan finde modet til at stå stærkt i os selv.

Du får indblik i, hvordan du bedst bruger dig selv som instrument i dine samtaler, hvad der er dine naturlige styrker og udviklingsmuligheder. Vi arbejder også med kropssprog og du lærer at gå undersøgende til værks ved at se på hele dit liv og den måde selvværd spiller ind i de forskellige livsområder. Du lærer samtidigt at facilitere selvværdshjulet for andre.

Anbefalet litteratur:

Penney Pierce; Energifrekvenser

Allan & Barbara Pease; Kropssprog

David R. Hawkins; Letting Go

Modul 4

TANKER, FØLELSER OG HANDLINGER MED HØJT SELVVÆRD 

 Arbejde med tankemønstre gennem mindfulness og meditation

 Bevidsthedstræning

 Teknikker til selvværds-praksisser

På dette modul lærer du, hvordan du kan genkende og arbejde med tanker, følelser og handlinger, der hæmmer selvværdet. Vi arbejder med ansvar og empowerment. Du lærer teknikker til at hjælpe klienten med at trække ansvaret hjem til dem selv.

Du får endvidere teknikker til at hjælpe klienter med at kunne iagttage og genkende uhensigtsmæssige tanker. Disse teknikker giver mulighed for træning af valg af tanker, således at det bliver muligt at vælge tanker, der er understøttende for den enkelte.

På dette modul lærer du også, hvordan du kan støtte klienter i at skabe praksisser i deres liv på en sådan måde, at de afspejler respekt og kærlighed til dem selv.

Vi træner medfølelse og undersøger, hvad der skal til i den enkelte for at opnå fuld adgang til det hele menneske. Du får teknikker i medfølelse, som du kan give videre til dine klienter.

Anbefalet litteratur:

Ram Das; Be love now

Modul 5

GØR DIG FRI AF MØNSTRE – FRA FRYGT TIL KÆRLIGHED

 Arbejde med at opløse egne blokeringer og hjælpe andre til at opløse deres

 Arbejde på at opnå objektiv fremfor subjektiv empati

Helt grundlæggende findes kun to følelser; frygt og kærlighed. De fleste af os lever det meste af vores liv ud fra frygt. På dette modul lærer du, hvordan du kan opløse egne blokeringer og coache andre i at opløse deres blokeringer for at leve et liv i kærlighed og tillid. Vi arbejder med at bringe os selv og andre til at leve et liv, der er sjælsbaseret.

Uanset hvem du ønsker at være i stand til at guide, når du har taget selvværdsspecialist forløbet, vil du opleve, at udvikling handler om at gå fra forskellige niveauer af bevidsthed (mange mennesker lever ret ubevidst) til større bevidsthed. Med en høj grad af bevidsthed giver du dine klienter/medarbejdere mulighed for at stoppe med at handle pr. automatpilot og i stedet handle fra deres essens og det, der er virkeligt sandt for dem. Vi arbejder med sårbarhed og mod, og evnen til at bearbejde og blive opmærksom på alle de blokeringer, der måtte være for at leve i kærlighed. Når du opnår et højt niveau af selvindsigt/bevidsthed, vil du opleve, at forholdet til mennesker omkring dig glider lettere, der er færre konflikter og du bliver i stand til at indgå i samarbejder på en ny og konstruktiv måde. Du vil få indsigt i forskellen på at leve et egobaseret og et sjælsbaseret liv.

Her arbejder vi også på at opnå objektiv fremfor subjektiv empati. Og vi arbejder på at blive i stand til at se, mærke og holde andre menneskers problematikker i et trygt space, hvor der er forståelse for det konkrete og hvor vi samtidigt er i stand til at tune ind i den universelle kærligheds nærvær, hvor alt allerede er helbredt, kærligt og helt.

Anbefalet litteratur:

ACIM

Modul 6

VÆRKTØJER TIL AT TRÆNE OG STYRKE HØJT SELVVÆRD

På dette modul lærer du om en række forskellige værktøjer til at træne og styrke selvværdet.

 Spejløvelse

 Mantra

 Personligt løfte

 Meditation

 Nærværspraksis

 Øvelser til næring af krop og sjæl

Anbefalet litteratur:

 Modul 7

KOMMUNIKATION OG RELATIONER MED HØJT SELVVÆRD

 Kisser Paludans kommunikationsmodel

 Kommunikation med højt selvværd

 Kommunikation med hoved, krop og hjerte

 Kommunikation indefra og ud

 Kommunikation med integritet og autenticitet

Dette modul handler om kommunikation med højt selvværd. Når kommunikation går galt handler det som regel om selvværd.

Med højt selvværd udtrykker vi os let og ubesværet og med en naturlig indre sikkerhed og autoritet. Med højt selvværd lærer du, hvordan du hviler i din egen indre visdom og dine egne indre grænser, så dette kommunikeres klart. Vi træner aktiv, nærværende lytning og medfølelse, samt hvordan du verbalt kan understøtte eget og andres selvværd. På dette modul træner vi kommunikation med højt selvværd. Med indsigten i vores personlighedstyper undersøger vi, hvordan vores type og niveau af selvværd kan spænde ben for konstruktiv kommunikation. Du lærer, hvordan din kommunikation i samtaler kan være med til at skabe empowerment i andre. Ligeledes får du redskaber til at lære dine klienter kommunikation med højt selvværd.

Anbefalet litteratur:

Kisser Paludan; Elsk den du er

Modul 8

LIVSVÆRDIER OG STYRKEN VED AT LEVE FRA DIN ESSENS

På dette modul gennemgår vi Enneagrammets essenskvaliteter og arbejder med at integrere alle kvaliteter i os samt at blive i stand til at vælge et kærlighedsbaseret liv, fremfor et frygtfuldt liv.

Anbefalet litteratur:

Kisser Paludan; MOD til at være dig


Fornavn
Email address