Selvværdsspecialist-uddannelse

 

Selvværdsspecialist-uddannelsen er den ultimative uddannelse til at forstå, arbejde med og heale alle blokeringer for egenkærlighed i dig selv – og derved i, og for andre.

 

Selvværdsspecialist-uddannelsen kombinerer viden om selvværd, eget arbejde med selvværd, nærværstræning, intuition, energiarbejde, kropssprog, Enneagrammet, arbejde med indre barn og at sætte dig selv fri af fortiden samt kommunikation med højt selvværd. Du får også indsigt i forholdet mellem Ego og Essens og lærer om det potentiale, der ligger i alle Enneagramtypernes Essens.

Vi arbejder på at heale blokeringer for kærlighed, så vi selv fyldes op med kærlighed på en sådan måde, at vi bliver lærere for andre gennem vores væren og kærlige forhold til os selv og derved andre.

Forløbet er psyko-spirituelt på den måde, at jeg kombinerer psykologien med et spirituelt livssyn, der er funderet i en tro på et kærligt Guddommeligt univers, som altid lever omkring og i os, hvorfra vi alle er ét og allerede elskede.

Beige cos. blomst

Selvværdsspecialist-uddannelsen 

Jeg har skabt denne uddannelse, fordi intet er så vigtigt som at elske sig selv – med alt hvad du indeholder.

Dit niveau af selvværd spiller ind i alt i dit liv: dine relationer, dit arbejdsliv, kærlighed, kommunikation, dit forhold til din krop og sundhed. Når du lærer, at elske den du er, vil alt andet flyde naturligt herfra.

Med selvværdsspecialist-uddannelsen bliver du styrket i dit eget selvværd og rustet til at lede vejen for andre. På uddannelsen lærer du grundlaget for at elske dig selv. Vi lægger stor vægt på “walk the talk”. For at blive en dygtig selvværdsspecialist er det afgørende, at du lærer at elske dig selv, således at du både har redskaber og teknikker, som du kan bruge, men også kan være det gode eksempel selv. Som specialist er du, men din egen selvfølelse og den du er, en vigtig del af, hvad du er i stand til at give videre til andre.

Hvis du ønsker at skabe dybe og varige forandringer for andre, må du vide, hvordan man hjælper til at styrke og udvikle højt selvværd. At guide andre til højt selvværd handler først og fremmest om at være i stand til at gå foran med et godt eksempel og dernæst handler det om at have de rette egenskaber og redskaber.

Selvværdspecialist-uddannelsen vil bl.a. give dig:

 Solid psykologisk og teoretisk indsigt i dig selv og andre

 Indsigt i Enneagrammet og menneskers forskellige motivation, frygt og drivkraft

Træning i opbygning af dit eget og andres selvværd

 Værktøjer til kompetent sparring/coaching

 Indsigt i den psykodynamiske model for udvikling som den bruges i Enneagrammet

 Indsigt og træning i psykisk robusthed og mod

Beige cos. blomst

Kisser Paludan – din underviser på selvværdsspecialist-uddannelsen

Kisser Paludan er uddannet Cand.psych. med en lang række efteruddannelser. Kisser Paludan er kursusleder, forfatter og podcastvært på podcasten, Soultalk. Kisser er ekspert i selvværd og forfatter til flere bøger om emnet, bl.a. Elsk den du er og Mod til at være dig.  Læs evt. mere om Kisser Paludan her.

Beige cos. blomst

Vil du være Selvværdsspecialist?

Selvværdsspecialist-uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med at skabe udvikling, styrke og kærlighed hos andre. Uddannelsen også for dig, der allerede arbejder med mennesker, f.eks. som lærer, pædagog, sagsbehandler, advokat, i en HR-afdeling eller som er leder og gerne vil blive en dygtigere mentor for dine medarbejdere, samtidigt med at du øger indsigten i dig selv og den måde du virker på og agerer i verden. Selvværdsspecialist-uddannelsen er også oplagt som en fordybende uddannelse for dig, der allerede har en coach uddannelse eller anden terapeutisk uddannelse.

Det er også en uddannelse for dig, der ikke påtænker at bruge det professionelt, men gerne vil gå i dybden med dig selv og lære, hvordan du bliver den mest kærlige og gode støtte for dig selv og dine kære igennem livet.


Dato

Modul 1

22-23. april

Modul 2

17-18. maj

Modul 3

17-18. juni

Alle dage er der undervisning fra 10.00 til 17.00

 


Pris

Selvværdsspecialist-uddannelsen koster kr. 19.995,-

Tilmelding sker ved indbetaling af depositum på kr. 2500,- eller det fulde beløb. Først når denne betaling er registreret, har du sikret dig en plads. Det resterende beløb kan betales i rater mod et tillæg på kr. 500,- for administration af delbetaling. Hvis du ønsker ratebetaling kan du skrive det som kommentar i ansøgningen.

Tilmeldingen er bindende. Ved mindre end 6 uger til afholdelse kræves 50% i gebyr.Ved mindre end 30 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

* Vi refunderer desværre ikke pga. COVID 19 pandemi – men du får mulighed for at vælge et af mine andre tilbud, såfremt det bliver nødvendigt aflyse.

 


Hvor og hvornår?

Uddannelsen består af 3 moduler, hver modul er over 2 dage fra kl. 10.00 til kl. 17.00. Imellem sessions signes alle op med en coachingpartner og et refleksionsspørgsmål til fælles sparring.

 

Du  får;

 Uddannelsen finder sted hos Kisser Paludan, Indiakaj 10, 2100 København Ø

 Uddannelsen afsluttes ved en fælles fejring med en ceremoni med champagne og overrækkelse af deltagerbeviser.

Ansøg om en plads.

Hvis du mærker at Selvværdsspecialist-uddannelsen er noget for dig, beder vi dig sende din ansøgning. Du får derefter snarest besked om optagelse.

ANSØG OM OPTAGELSE HER

 


Beige cos. blomst

MODUL 1 – NÆRVÆR, ACCEPT, ENNEAGRAMMET OG SELVVÆRDETS BAGGRUND

Dag 1 – NÆRVÆR OG  ACCEPT

 Mindful Coaching

 Nærende lytning

 Intuition

 Energi

 Kropssprog

 Empowerment af andre

Dette modul handler om nærvær og accept. Uden nærvær kan vi ikke udvikle os og uden nærvær bliver al form for coaching eller terapi i bedste fald overfladisk. Derfor handler dette modul om, hvordan du finder nærvær og indre ro i dig selv. Du lærer teknikker til dit eget liv, men også teknikker du kan videregive til klienter. Vi træner ligeledes nærværende lytning, intuition og mindfull styrkende coaching.

Du lærer teorier og metoder omkring mødet med andre med åbenhed, nysgerrighed og tiltro til klientens iboende kvaliteter og evne til healing.

Du får indblik i, hvordan du bedst bruger dig selv som instrument i dine samtaler, hvad der er dine naturlige styrker og udviklingsmuligheder. Vi arbejder med energi, intuition og kropssprog.

Vi arbejder også med accept og modstand, samt med, hvordan vi bliver i stand til at møde os selv med medfølelse og kærlighed, når livet udfordrer os.

 

Dag 2 – SELVVÆRDETS BAGGRUND OG DIN UDVIKLING

 Tidlig tilknytning

 Selvværdets psykodynamiske baggrund

 Indre barn

 Personlighedstypernes overlevelsesstrategier /Enneagrammet

 Teknikker til healing af gamle mønstre/overbevisninger

 Teknikker til at arbejde med og heale indre barns udvikling.

 Dybtgående viden om personlighedstyper og om den psykodynamiske tilgang til menneskets udvikling. Dette trænes også i praksis.

Modulet giver således en teoretisk og praktisk indføring i udviklingen i den tidlige barndom og tilknytningsmodeller. Vi bruger viden fra Enneagrammets 9 personlighedstyper som baggrund for træning af healing af det indre barn. Du lærer, hvordan du kan arbejde med klienter omkring selvværdsbaggrund.

Modulet fokuserer på, hvordan personligheden udvikles og er grundlaget for menneskets liv. Det er det, vi kalder personlighedens fundament. Ofte ser vi, at de mønstre og overlevelsesstrategier, der grundlægges tidligt i barndommen, kommer til at styre den voksnes liv – ofte ubevidst. Som selvværdscoach er det vigtigt at have indsigt i disse systemer og strategier. Det er også vigtigt at forstå dine egne strategier, fordi du, i samværet med andre, vil opleve, at disse vækkes til live. Er du ikke i stand til at se dig selv klart, er du heller ikke i stand til at se andre klart. Der er derfor både generel teori og arbejde med at se og forstå dine egne mønstre, skyggesider og udviklingspotentiale.

Primære fokus på dette modul er dit eget indre arbejde med at se klart og kærligt på dit eget selvværd og få forståelse for, hvordan du kan lære at elske den du er.

Anbefalet litteratur:

Don Richard Riso & Rob Hudson; Enneagrammets visdom,

Robert Holden, Loveability

Kisser Paludan; Elsk den du er

Kisser Paludan; MOD til at være dig

Wayne Dyer: Dit evige selv

Echart Tolle, Nuets kraft

Byron Katie; Elsk det som er

Jon Kabat-Zinn mfl. Bevidst nærvær

 

MODUL 2 – ENNEAGRAMMETS SUPER-EGO OG SELVVÆRDSTEKNIKKER

Dag 1 – ENNEAGRAMMETS SUPER-EGO

 Super-ego

 Enneagram-typernes potentiale

Enneagrammet og selvværd er den fineste kombination, fordi Enneagrammet gør forståelsen af psyken og selvværdet så dejlig konkret.

På dette modul arbejder vi med at forstå, hvordan vores super-ego (indre dommer) fungerer i typerne og kan spænde ben for egen-kærlighed. Du får indsigt i de 9 forskellige måder vores super-ego fungerer på, så du kan lære dig selv og andre at genkende det, når det opstår.

Vi lærer også om typernes potentiale og hvordan vi, ved at forstå, hvem vi er, kan finde modet til at stå stærkt i os selv.

Du får indblik i, hvordan du bedst bruger dig selv som instrument i dine samtaler, hvad der er dine naturlige styrker og udviklingsmuligheder.

 

Dag 2 – VÆRKTØJER TIL AT TRÆNE OG STYRKE HØJT SELVVÆRD

 Spejløvelse

 Mantra

 Personligt løfte

 Meditation

 Nærværspraksis

 Øvelser til næring af krop og sjæl

 Facilitere selvværdshjulet

På dette modul lærer du, hvordan du kan genkende og arbejde med tanker, følelser og handlinger, der hæmmer selvværdet. Vi arbejder med ansvar og empowerment. Du lærer teknikker til at hjælpe klienten med at trække ansvaret hjem til dem selv.

Du får endvidere teknikker til at hjælpe andre med at kunne iagttage og genkende uhensigtsmæssige tanker. Disse teknikker giver mulighed for træning af valg af tanker, således at det bliver muligt at vælge tanker, der er understøttende for den enkelte.

På dette modul lærer du at arbejde med selvværdshjulet for dig selv og du lærer at facilitere det for andre. Selvværdshjulet har jeg udviklet som en metode til at blive konkret så det er nemmere at arbejde med selvværdet på specifikke livsområder.

På dette modul lærer du også, hvordan du kan støtte klienter i at skabe praksisser i deres liv på en sådan måde, at de afspejler respekt og kærlighed til dem selv.

Anbefalet litteratur:

Ram Das; Be love now

Penney Pierce; Energifrekvenser

Allan & Barbara Pease; Kropssprog

David R. Hawkins; Letting Go

 

Modul 3 – MEDFØLELSE OG BEVÆGELSEN FRA FRYGT TIL KÆRLIGHED

Dag 1 – MEDFØLELSE OG EVNE TIL AT VÆRE DIN EGEN BEDSTE VEN

 Arbejde med tankemønstre gennem mindfulness og meditation

 Bevidsthedstræning

 Arbejde på at opnå objektiv fremfor subjektiv empati

Vi træner medfølelse og undersøger, hvad der skal til i den enkelte for at opnå fuld adgang til det hele menneske. Du får teknikker i medfølelse til dig selv og andre.

 

Dag 2 – GØR DIG FRI AF MØNSTRE – FRA FRYGT TIL KÆRLIGHED

 Arbejde med at opløse egne blokeringer og hjælpe andre til at opløse deres

 På dette modul lærer vi at træne skiftet fra frygt til kærlighed.

 Livsværdier

Helt grundlæggende findes kun to følelser; frygt og kærlighed. De fleste af os lever det meste af vores liv ud fra frygt. På dette modul lærer du, hvordan du kan opløse egne blokeringer og coache andre i at opløse deres blokeringer for at leve et liv i kærlighed og tillid. Vi arbejder med at bringe os selv og andre til at leve et liv, der er sjælsbaseret.

Uanset hvem du ønsker at være i stand til at guide, når du har taget selvværdsspecialist forløbet, vil du opleve, at udvikling handler om at gå fra forskellige niveauer af bevidsthed (mange mennesker lever ret ubevidst) til større bevidsthed. Med en høj grad af bevidsthed giver du dine klienter/medarbejdere mulighed for at stoppe med at handle pr. automatpilot og i stedet handle fra deres essens og det, der er virkeligt sandt for dem. Vi arbejder med sårbarhed og mod, og evnen til at bearbejde og blive opmærksom på alle de blokeringer, der måtte være for at leve i kærlighed. Når du opnår et højt niveau af selvindsigt/bevidsthed, vil du opleve, at forholdet til mennesker omkring dig glider lettere, der er færre konflikter og du bliver i stand til at indgå i samarbejder på en ny og konstruktiv måde. Du vil få indsigt i forskellen på at leve et egobaseret og et sjælsbaseret liv.

Her arbejder vi også på at opnå objektiv fremfor subjektiv empati. Og vi arbejder på at blive i stand til at se, mærke og holde andre menneskers problematikker i et trygt space, hvor der er forståelse for det konkrete og hvor vi samtidigt er i stand til at tune ind i den universelle kærligheds nærvær, hvor alt allerede er helbredt, kærligt og helt.

Vi arbejder også på at finde ind til dine livsværdier, som du kan bruge som kompas gennem livet, ligesom du lærer at facilitere processen for andre.

Anbefalet litteratur:

ACIM (Et kurus i Mirakler)