Uddannelsen som Selværdscoach har fokus på, at du lærer at elske dig selv og vil giver dig redskaber og teknikker til, at du kan lære dine klienter at elske sig selv.

 

Bliv Selvværdscoach.

Denne uddannelse er til dig der arbejder med mennesker; børn, unge, voksne, ældre, – hvor som helst. Alle mennesker har brug for at lære at elske sig selv og som Selvværdscoach får du nu mulighed for at lære andre det vigtigste grundlag i livet; nemlig at elske sig selv.

På uddannelsen lærer du grundlaget for at elske dig selv. Vi lægger stor vægt på selv at kunne walk the talk. For at blive en dygtig selvværdscoach er det super vigtig, at du lærer at elske dig selv, således at du både har redskaber og teknikker til din selvværdscoaching, men også kan være det gode eksempel selv. Som coach er du, men din egen selvfølelse og den du er, en vigtig del af, hvad du er i stand til at give videre til andre.

Hvorfor Selvværdscoach?

Jeg har skabt denne uddannelse fordi intet er så vigtigt som at elske sig selv – med alt hvad du indeholder.

Dit niveau af selvværd spiller ind i alt i dit liv: dine relationer, dit arbejdsliv, kærlighed, kommunikation, dit forhold til din krop og sundhed….Når du lærer at elske den du er, vil alt andet flyde naturligt herfra.

Jeg har set rigtigt mange mennesker i min praksis og på mine kurser, der kommer med forskellige problematikker, men under disse ligger som regel en selvværdsproblematik. Mange psykologer/coaches behandler den konkrete problematik i stedet for at få fat i roden. Min erfaring er, at hvis vi ikke får fat i de underliggende problematikker, så bliver det lappeløsninger, hvor klienter måske nok mærker en umiddelbar virkning, men efter nogen tid falder tilbage i samme gamle mønstre- eller de uhensigtsmæssige mønstre dukker op et andet sted i livet. De relationer vi har i vores liv

Med selvværdscoach uddannelsen bliver du styrket i dit eget selvværd og rustet til at lede vejen for andre.

Hvis du ønsker at skabe dybe og varige forandringer for andre, må du vide, hvordan man hjælper til at styrke og udvikle højt selvværd. At guide andre til højt selvværd handler først og fremmest om at være i stand til at gå foran med et godt eksempel og dernæst handler det om at have de rette egenskaber og redskaber. På Selvværdscoach uddannelsen lærer du det hele.

Som alle mine andre kurser er jeg optaget af synergien mellem psykologien og spiritualiteten og Selværdscoach uddannelsen tager udgangspunkt samme sted og er inspireret af den visdom, der ligger i A Course In Miracles.

Hvem er Selvværdscoach uddannelsen for?

Uddannelsen er for mennesker med en uddannelsesmæssig baggrund indenfor udvikling af mennesker. Du kan være coach, terapeut, psykolog, mentor, lærer, leder, pædagog, HR partner eller medarbejder, eller på anden vis arbejde med sparring/udvikling. Det er vigtigt at du har grundliggende viden/træning i samtale/coaching/terapi samt basal Enneagramviden.

Uddannelsen er et vigtigt supplement til professionelle, der ønsker at blive i stand til at styrke andres selvværd og skabe varige forandringer. Uddannelsen er både teoretisk funderet og samtidigt med stor vægt på praktisk træning. Mellem modulerne mødes kursisterne og træner med hinanden.

Modul 1. Selvværdets baggrund & din udvikling

 Tidlig tilknytning

 Selvværdets psykodynamiske baggrund

 Indre barn

 Personlighedstypernes overlevelsesstrategier /Enneagrammet

 Teknikker til healing af gamle mønstre/overbevisninger

 Du lærer bl.a. teknikker til at arbejde med og heale indre barns udvikling.

 På dette modul får du ligeledes en dybtgående viden om personlighedstyper og om den psykodynamiske tilgang til menneskets udvikling. Dette trænes også i praksis.

Modulet giver således en teoretisk og praktisk indføring i udviklingen i den tidlige barndom og tilknytningsmodeller. Vi bruger viden fra Enneagrammets 9 personlighedstyper som baggrund for træning af healing af det indre barn. Du lærer, hvordan du kan arbejde med klienter omkring selvværds baggrund.

Modulet fokuserer på, hvordan personligheden udvikles og grundlaget for menneskets liv. Det er det, vi kalder personlighedens fundament. Ofte ser vi, at de mønstre og overlevelsesstrategier, der grundlægges tidligt i barndommen, kommer til at styre den voksnes liv – ofte ubevidst. Som selvværdscoach er det vigtigt at have indsigt i disse systemer og strategier. Det er også vigtigt at forstå dine egne strategier, fordi du, i samværet med andre, vil opleve, at disse vækkes til live. Er du ikke i stand til at se dig selv klart, er du heller ikke i stand til at se andre klart. Der er derfor generel teori og arbejde på at se og forstå dine egne mønstre, skyggesider og udviklingspotentiale.

Primære fokus på dette modul er dit eget indre arbejde med at se klart og kærligt på dit eget selvværd og få forståelse for, hvordan du kan lære at elske den du er.

Derudover arbejder vi, som på de andre moduler, med meditation og nærværstræning.

 Modul 2. Nærvær, medfølelse og accept

 Mindful Coaching

 Nærende lytning

 Intuition

 Energi

 Intuition

 Kropssprog

 Empowerment af andre

Modul 2 handler om nærvær og accept. Uden nærvær kan vi ikke udvikle os og uden nærvær bliver al form for coaching eller terapi, i bedste fald overfladisk. Derfor handler modul 1 om hvordan du finder nærvær og indre ro i dig selv. Du lærer teknikker til dit eget liv, men også teknikker du kan videregive til klienter. Vi træner ligeledes nærværende lytning, intuition, mindfull styrkende coaching.

Du lærer teori og metoder omkring mødet med andre fra beginners mind, med åbenhed, nysgerrighed og tiltro til klientens iboende kvaliteter og evne til healing.

Du får indblik i, hvordan du bedst bruger dig selv som instrument i dine samtaler, hvad der er dine naturlige styrker og udviklingsmuligheder. Vi arbejder med energi, intuition og kropssprog.

Vi arbejder også med accept og modstand og med, hvordan vi bliver i stand til at møde os selv med medfølelse og kærlighed når livet udfordrer os.

Fokus på nærværet går igen på alle moduler.

Modul 3. Tanker, følelser og handlinger med højt selvværd

 Arbejde med tankemønstre gennem mindfulness og meditation

 Bevidsthedstræning

 Teknikker til selvværds- praksisser

På dette modul lærer du hvordan du kan genkende og arbejde med tanker, følelser og handlinger, der hæmmer selvværdet. Vi arbejder med ansvar og empowerment. Du lærer teknikker til at hjælpe klienten til at trække ansvaret hjem til dem selv.

Du får endvidere teknikker til at hjælpe klienter i at kunne iagttage og genkende uhensigtsmæssige tanker. Disse teknikker giver mulighed for træning af valg af tanker, således at det bliver muligt at vælge tanker, der er understøttende for den enkelte.

På dette modul lærer du også hvordan du kan støtte klienter i at skabe praksisser i deres liv på en sådan måde, at de afspejler respekt og kærlighed til dem selv.

Vi træner medfølelse og undersøger, hvad der skal til i den enkelte for at opnå fuld adgang til det hele menneske. Du får teknikker i medfølelse som du kan give videre til dine klienter.

Modul 4. Kommunikation og relationer med højt selvværd

 Kisser Paludan kommunikationsmodel

 Kommunikation med højt selvværd

 Kommunikation med hoved, krop og hjerte

 Kommunikation indefra og ud

 Kommunikation med integritet og autenticitet

Dette modul handler om kommunikation med højt selvværd. Når kommunikation går galt handler det som regel om selvværd.

Med højt selvværd udtrykker vi os let og ubesværet, og med en naturlig indre sikkerhed og autoritet. Med højt selvværd lærer du hvordan du hviler i din egen indre visdom og dine egne indre grænser, så dette kommunikeres klart. Vi træner aktiv, nærværende lytning og medfølelse, samt hvordan du verbalt kan understøtte eget og andres selvværd. På dette modul træner vi kommunikation med højt selvværd. Med indsigten i vores personlighedstyper undersøger vi, hvordan vores type og niveau af selvværd kan spænde ben for konstruktiv kommunikation. Du lærer, hvordan din kommunikation i samtaler kan være med til at skabe empowerment i andre. Ligeledes får du redskaber til at lære dine klienter kommunikation med højt selvværd.

Generelt

Hvert modul er opbygget som en blanding af oplæg, fælles og individuelle refleksioner, øvelser og træning. På hvert modul varer to dage og på hver modul træner vi nærvær gennem meditation og generel nærværstræning. Mellem modulerne mødes man i mindre grupper og træner 2 gange. Under uddannelsen skrives en rapport på ca. 2 sider, der afleveres efter sidste modul. Rapporten indeholder refleksioner undervejs på uddannelsen. Uddannelsen evalueres i forhold til deltagelse, rapport og en afsluttende eksamen i selvværds-coaching.

Den første undervisningsdag på hver modul er fra 9.30-17.00 og den anden undervisningsdag er fra 9.30-16.00.

Der vil være sund frokost, the, kaffe og snacks hver dag.

Mødepligt & eksamen: Du skal møde op til undervisningen 80% af tiden og går op til en eksamen på ca. 40 min.

Tilmelding og pris

Pris: 24.995,00 kr. plus moms. Uddannelsen kan betales i rater efter aftale. Ved tilmelding betales depositum på kr. 2500,-. afmelding kan ske senest 8 uger før kursusstart. dig gives depositum ikke retur.

Deltagere på Heartcoach får en rabat på kr. 1500,-.

Hvis du ønsker yderligere information, eller gerne vil høre om Selvværdscoach er det rigtige for dig, så ring til mig på 33 31 10 70 eller skriv til mail@kisserpaludan.dk

Sted: EmpowerHouse, Indiakaj 10, 2.sal, 2100, Kbh.Ø

Kort utilgængelig

Dato/Tid
Dato(er) - 05/11/2019 - 05/02/2020
Hele dagen

Kategori


Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne event.


Fornavn
Email address