BLIV HEART COACH –

LAD KÆRLIGHED LEDE VEJEN!

HeartCoach uddannelsen er for dig, der vil coache og skabe forandringer med fokus på nærvær, kærlighed og dyb selvindsigt.

 

HeartCoach uddannelsen er en helt ny helhedsorienteret Coach uddannelse, der udover klassisk spørgeteknik og teori også integrerer psykologi, spiritualitet og mindfulness. På den måde får du indsigt i det hele menneske. Dette giver coaching en helt ny og anderledes kraft.

Den dygtige coach og mentor er først og fremmest et menneske med stor selvindsigt og evnen til autentisk nærvær. Dertil kommer en faglig og teoretisk indsigt i menneskets psykologi og evnen til at bruge denne viden på en smidig og autentisk måde.

På HeartCoach uddannelsen vil du få solid træning og indsigt i den du er, i nærværende og kærlig coaching, så du lærer at støtte og se eget og andres lys og store potentiale. Vi afslutter forløbet med en individuel session, som udgør en mundtlig eksamen, der giver dig titlen som certificeret HeartCoach.

Beige cos. blomst

HeartCoach Uddannelsen – en ny tids psykospirituel coach uddannelse

HeartCoach uddannelsen rækker langt ud over den traditionelle coach uddannelse ved at fokusere på nærværende objektiv empati og evnen til at holde et rum, der aktiverer andres medfødte, men måske glemte ressourcer. Uddannelsen kombinerer psykologisk viden og teori med spirituelle principper, mindfulness, nærværstræning og meditation. Derudover får du solid teoretisk indføring i de psykodynamiske processer, der er en vigtig forudsætning for at forstå og coache andre.

Der er brug for at omtænke den gængse tilgang til coaching – at bevæge os fra en mentalt orienteret målsætningstanke til en tilgang, der fokuserer på, hvordan vi lærer at lytte til vores indre visdom, får tillid til at hente støtte fra universet og lærer at opløse alle de blokeringer der måtte være for at leve med dyb kærlighed og mening. Fra primært at vide, hvordan vi stiller de rigtige spørgsmål, til at vide, hvordan du holder et rum, så mennesker bliver i stand til at finde ind til deres iboende visdom.

På HeartCoach Uddannelsen vil du få:

 Solid psykologisk og teoretisk indsigt i dig selv og andre

 Indsigt i Enneagrammet og menneskers forskellige motivation, frygt og drivkraft

 Træning i ikke dømmende nærvær og medfølelsesorienteret coaching

 Værktøjer til kompetent sparring/coaching

 Træning i opbygning af dit eget og andres selvværd

 Indsigt i den psykodynamiske model for udvikling

 Indsigt og træning i psykisk robusthed og mod

 Træning i at holde et kærligt og objektivt rum for andre

 Eksaminering af Kisser Paludan og certificering til HeartCoach

 Sund og lækker forplejning på alle undervisningsaftener og træningsaftener

Kisser Paludan – Din underviser på HeartCoach uddannelsen

Jeg er uddannet Cand.psych. og har en spirituel livsanskuelse, der er grundlaget for min måde at være i livet på, og for mit professionelle arbejde. Jeg trækker på et helt livs erfaring med personlighed udvikling – både privat og professionelt. Min psyko-spirituelle tilgang betyder, at jeg er optaget af, hvordan vi kan træne os selv og støtte andre i at leve fra et sjæl-orienteret sted i os selv. Rejsen, som jeg ser den, handler om at finde hjem til vores Essens og genkende alle de mønstre i Egoet, der måtte blokere for dette. Jeg er også opmærksom på den lektie, der ofte er i de svære ting, vi går igennem i livet, og at jeg selv bruger og vejleder andre i at bruge den kraft, der ligger i intuitionen til at skabe udvikling og forandring. Jeg tilstræber at være nærværende og tilstede i nuet og underviser andre i det samme.

HeartCoach uddannelsen er derfor skabt med udgangspunkt i en kombination mellem den psykologiske og den spirituelle teori og praksis.

Næste HeartCoach hold undervises af Kisser Paludan i alle moduler.

Læs mere om Kisser Paludan her

Beige cos. blomst

Vil du være HeartCoach?

HeartCoach uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med at skabe udvikling, styrke og kærlighed hos andre. Coach Uddannelse er også for dig, der allerede arbejder med mennesker, f.eks. som lærer, pædagog, sagsbehandler, advokat, i en HR-afdeling eller som er leder og gerne vil blive en dygtigere mentor for dine medarbejdere, samtidigt med at du øger indsigten i dig selv, og den måde du virker på og agerer i verden. HeartCoach er også oplagt som en fordybende uddannelse for dig, der allerede har en coach uddannelse eller anden terapeutisk uddannelse.

Det er også en uddannelse for dig, der ikke påtænker at bruge uddannelsen professionelt, men gerne vil gå i dybden med dig selv og lære, hvordan du bliver den mest kærlige og gode støtte for dig selv og dine kære igennem livet.

Skriv gerne for en samtale, så jeg kan hjælpe dig med at afgøre om HeartCoach uddannelsen er det rette for dig. Du er meget velkommen til at kontakte mig.

Dit navn

Email

Besked


Se herunder, hvorfor Zuzan valgte HeartCoach som talte til hendes hjerte, og hvad hun fik ud af uddannelsesforløbet. Zuzan er blandt andet blevet klogere på sig selv og hendes  relationer via nyt kendskab til personlighedstypesystemet Enneagrammet.

“Kisser forstår at skabe et rum, som er meget trygt og fyldt med kærlighed.”


Brit var i forvejen NLP Coach, og valgte HeartCoach for at komme fra hovedet til kroppen og coache på en ny og kærlig måde, og møde mennesker fra hjertet.


Dato

Modul 1 d.21-22/8 2019.

Modul 2 d. 16-17/9 2019.

Modul 3 d. 9-10/10 2019.

Modul 4 d. 19-20/11 2019.

Modul 5 d. 22-23/1 2020.

*Mundtlig Eksamen: d. 18-19/2 2020

Træningsaften d. 1/10 2019. Kl. 17.00 – 19.00

Træningsaften d. 24/10 2019. Kl. 17.00-19.00

Træningsaften d. 4/12 2019. Kl. 17.00-19.00

Træningsaften d. 15/1 2020. Kl. 17.00 – 19.00 (ekstra)

Træningsaften d. 3/2 2020. Kl. 17.00-19.00


Pris

HeartCoach uddannelsen koster kr. 29.995,- ex. moms.

Der er mulighed for at betale beløbet via din bruttoløn. Tal med din arbejdsplads om denne betalingsmulighed.
Du kan også tale med din arbejdsplads om muligheden for at bruge uddannelsesmidler i forbindelse med videreuddannelse.

 

TILMELD DIG HEARTCOACH UDDANNELSEN HER

Du har også mulighed for at betale uddannelsen i rater. Kontakt mig gerne her for yderligere information.

Beige cos. blomst

Stå i dit eget lys, så du for alvor kan hjælpe andre med at stå i deres

HeartCoach uddannelsen bygger på den tese, at vi kun er i stand til at bringe andre mennesker så langt, som vi er med os selv. Derfor er din egen-udvikling en central del af uddannelsen.

Uanset hvor du befinder dig privat eller erhvervsmæssigt i dit liv, vil HeartCoach uddannelsen hjælpe dig til at blive en dygtig mentor og samtale-partner for andre. På samme måde vil du øge din indsigt i dig selv og skabe større nærvær og ægthed i dit eget liv.

HeartCoach uddannelsen lægger stor vægt på din egen selvindsigt, din evne til nærvær og din rolle som autentisk sparringsperson. Hvad betyder det at være en autentisk sparringsperson? Som Heart Coach betyder det, at du er i stand til at være autentisk nærværende og give konstruktiv sparring. Det vil sige, at du, ud over at stille de rigtige spørgsmål, bliver i stand til at guide dine coachess i den retning, der tjener ham/hende bedst.

Beige cos. blomst

HeartCoach uddannelsen og Enneagrammet

Enneagrammet er et fantastisk værktøj til udvikling og indsigt. Enneagrammet kan bruges til at lære dig selv bedre at kende, til at forstå andre mennesker og identificere  de mønstre, der afholder os fra at udvikle og forandre os.

Vi bruger Enneagrammet i undervisningen og derfor er det nødvendigt, at du har den basale Enneagramviden ved enten en Enneagram basis uddannelse eller at du selv har læst ”Enneagrammets visom” og testet din egen type. Denne skal tages forud for start, eller sideløbende, hvis du ikke allerede har én. Det er ikke et krav, at du har haft din Enneagramundervisning hos mig, det vigtige er at du har en god indsigt i Enneagrammet og at du kender din egen type.

Beige cos. blomst

HeartCoach uddannelsen består af 5 moduler af to dages varighed og 4 træningsaftener – mere end 85 timers undervisning.

Modul 1

RAMMER, SPØRGETEKNIK, NÆRVÆRENDE LYTNING OG ENNEAGRAMMET
Du kommer igennem de grundlæggende teknikker og teorier relateret til coaching.Vi gennemgår teorien bag de grundlæggende spørgeteknikker, som du hurtigt vil opleve og sætte i praksis. Vi arbejder med evnen til at spørge ind, være åben, nysgerrig og nærværende. Vi træner kunsten at lytte med nærvær, evnen til at sætte en ramme op, planlægning og opretholdelse af udvikling. Vi arbejder med kropssprog og energi, så du får en god følelse med eget kropssprog og energi.

På dette modul går vi i dybden med Enneagrammet og lærer blandt andet om typernes reaktioner under stress og pres, og hvordan typerne bedst mødes i samtale.

Litteratur: Penney Pierce; Energifrekvenser. Allan & Barbara Pease – Kropssprog – hvad vi fortæller uden ord. John Welwood; Towards a psychology of awakening. Don Richard Riso & Rob Hudson; Enneagrammets visdom

Modul 2

PERSONLIGHEDENS FUNDAMENT
På dette modul får du en grundlæggende viden om personlighedstyper og om den psykodynamiske tilgang til menneskets udvikling. Modulet giver en teoretisk og praktisk indføring i udviklingen i den tidlige barndom. Vi kigger videre på personlighedens fundament med personlighedstypesystemet – enneagrammets 9 personlighedstyper.

Modulet fokuserer på, hvordan personligheden udvikles og grundlaget for menneskets liv. Det er det, vi kalder personlighedens fundament. Ofte ser vi, at de mønstre og overlevelsesstrategier, der grundlægges tidligt i barndommen, kommer til at styre den voksnes liv – ofte ubevidst. Som coach er det vigtigt at have indsigt i disse systemer og strategier. Det er også vigtigt at forstå dine egne strategier, fordi du i samværet med andre vil opleve, at disse vækkes til live. Er du ikke i stand til at se dig selv klart, er du heller ikke i stand til at se andre klart. Vi kigger bl.a. på tilknytningsteori, på Freud, Karen Horney og Jungianske model for udvikling. Derudover arbejder vi, som på de andre moduler, med meditation og nærværstræning.

Litteratur: Robert B. Ewen; An Introduction to Theory of personality. D. Stern; Barnets Interpersonelle univers. David R. Hawkins; Letting Go

Modul 3

GØR DIG FRI AF MØNSTRE – FRA FRYGT TIL KÆRLIGHED
Helt grundlæggende findes kun to følelser; frygt og kærlighed. De fleste af os lever det meste af vores liv ud fra frygt. På dette modul lærer du, hvordan du kan opløse egne blokeringer og coache andre i at opløse deres blokeringer for at leve et liv i kærlighed og tillid. Vi arbejder med at bringe os selv og andre til at leve et liv, der er sjæls-baseret.

Uanset hvem du ønsker at være i stand til at coache når du har taget din Heart Coach uddannelse, vil du opleve at udvikling handler om at gå fra forskellige niveauer af bevidsthed (mange mennesker lever ret ubevidst) til større bevidsthed. Med en høj grad af bevidsthed, giver du dine klienter/medarbejdere mulighed for at stoppe med at handle pr. automatpilot og i stedet handle fra deres essens og det, der er virkeligt  sandt, for dem. Vi arbejder med sårbarhed og mod, og evnen til at bearbejde og blippe alle de blokeringer der måtte være for at leve i kærlighed. Når du opnår et højt niveau af selvindsigt/bevidsthed, vil du opleve, at forholdet til mennesker omkring dig glider lettere, der er færre konflikter og du bliver i stand til at indgå i samarbejder på en ny og konstruktiv måde. Du vil få indsigt i forskellen på at leve et egobaseret og et sjælsbaseret liv.

Her arbejder vi også på at opnå objektiv fremfor subjektiv empati. Og vi arbejder på at blive i stand til at se, mærke og holde andre menneskers problematikker i et trygt space, hvor der er forståelse for det konkrete og hvor vi samtidigt er i stand til at tune ind i den universelle kærligheds nærvær, hvor alt allerede er helbredt, kærligt og helt.

Litteratur: A Course In Miracles. Enneagrammets visdom. Det intelligente hjerte. Marianne Williamson; A return to love. Byron Katie; Elsk det som er. Ram Das; Be love now

Modul 4

ELSK DEN DU ER – BOOST DIT OG ANDRES SELVVÆRD
I dette modul arbejder vi med teknikker til at lære egen-kærlighed – til at booste selvværdet. Du lærer at styrke dit eget selvværd, og du lærer, hvordan du styrker andres. Du bliver trænet i at coache andre til højt selvværd og lærer, hvordan du skaber empowerment i eget og andres liv.

Intet er så vigtigt som at elske sig selv – med alt hvad du indeholder. Det er også en nødvendighed for at kunne lære andre det samme. Din evne til at elske den, du er, har betydning for alt i livet. En mentor/coach med højt selvværd er bedre rustet til at lede vejen for andre, og det er et must for at vide, hvordan du hjælper andre til et højt selvværd.

Litteratur: Robert Holden, Loveability. Kisser Paludan; Elsk den du er. Kisser Paludan; MOD til at være dig. Wayne Dyer: Dit evige selv

Modul 5

NÆRVÆR, MINDFULNESS & ACCEPT
På modul 5 har vi fokus på nærvær, fordi nærvær og fuld tilstedeværelse er en af de grundlæggende forudsætninger for at kunne skabe udvikling. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med betydningen af nærvær. Vi træner meditation og mindfulness som redskaber og får indblik i Dharma (formålet med dit liv og forståelsen af din livsvej). Teori og praksis bl.a. med udgangspunkt i Echart Tolle, Nuets kraft og ACIM.

Litteratur: Jon Kabat-Zinn mfl. Bevidst nærvær. Echart Tolle, Nuets kraft. Kisser Paludan, MOD til at være dig.

 

TILMELD DIG HEARTCOACH UDDANNELSEN HER

*HeartCoach uddannelsen gennemføres ved min. 12 deltagere pr. hold.


Fornavn
Email address