Kursus – Om bevidst forældreskab med fokus på kærlighed indefra ud som vejen til indsigt, nærvær og kærlighed.

Forældreskab ledt af kærlighed. At arbejde med dit eget indre er den største gave du kan give dine børn – uanset alder.

Dette er et helt nyt og banebrydende kursus, der lærer dig, hvordan du, via dit eget indre arbejde, kan gøre dig fri af gamle mønstre, ubearbejdede følelser og skabe den indsigt og egenkærlighed, der gør det muligt virkeligt at se, møde og forstå dine børn, præcis som de er. Det er også fra dit eget niveau af selvværd, at du bliver i stand til at vise dine børn ubetinget kærlighed.

Dette kursus vil vende dit billede af, hvad det vil sige at være forældre, på hovedet. Når du er færdig, vil du opleve at have fået en helt ny indsigt i dig selv og dine børn og ikke mindst en ny tillid til dig selv og dit forældreskab.

Kursus viser dig, hvordan du, ved at tage fuldt ansvar for dit eget indre liv – også alt det, du endnu ikke er bevidst om – giver dine børn den største gave overhovedet.

Børn lærer ikke så meget af det vi siger, men af det vi gør. Det er sandt, men endnu mere lærer de af alt det vi er. Også det vi ikke er bevidste om.

Det er ikke et kursus om, hvad man skal gøre eller sige til sine børn for at være gode forældre, eller om børns og unges udvikling, men i stedet om, hvordan vores indre liv, ofte ubevidst, påvirker vores børn og deres udvikling.

 

Du vil lærer:

–  At se dig selv klart. Med medfølelse og kærlighed.

–  Hvordan du bliver i stand til at se dig selv klart, så du også bliver i stand til at se og møde dine børn som de er.

–  At kende din Enneagramtypes uhensigtsmæssige ego-mønstre og din Enneagramtypes fantastisk essens-poteltiale.

–  At finde dyb indsigt i, hvem du er. Vi ser på ego-strukturer og arbejder os ind på det, der er dit sande Selv.

–  Evnen til at elske den du er.

–  Værktøjet til at hæve dit eget og dine børns selvværd.

–  At adskille din egen historie fra dine børns opvækst.

–  At møde dine børn med objektiv og ikke subjektiv empati.

–  Hvordan din egen historie spiller ind på dine børns liv.

– Hvordan du bearbejder og slipper din egen historie, så du bliver i stand til møde dine børn og det, de oplever igennem livet, med tillid, ro og nærvær.

–  Metoder til at blive bevidst om din egen historie og til at slippe det, der ikke længere tjener dig.

–  Hvordan du finder tillid og ro i din forældrerolle og samtidigt hele tiden holder dig åben for den læring, der er for dig gennem dine børn.

–  Hvordan du bliver i stand til at se dig selv klart, så du også bliver i stand til at se og møde dine børn som de er.

–  At lede dit forældreskab fra dit sjæls visdom og iboende kærlighed fremfor fra dit egos frygt og forsøg på at ”regne den ud”.

–  At mærke og forstå forskel på objektiv/subjektiv empati.

 

Del 1: Vid hvem du er så du kan se dig selv og andre med klarhed. Med udgangspunkt i Enneagrammet.

Vid hvem du er og se dig selv klart, så du kan se dine børn klart. Del 1 handler om at skabe indsigt i, hvem du er. Kun når vi er i stand til at se os selv klart og kender vores skygger, blinde vinkler og mønstre, kan vi virkeligt se og forstå vores børn uanset alder, for dem de er. Vi bruger personlighedstypesystemet Enneagrammet til at skabe indsigt og forstå, hvordan din personlighed spiller sammen med dine børns.

Vi tester os inden start, så du har en idé om, hvor du ligger.

Del 2: Vær nærværende 

Skab nærvær i dig selv, så du kan møde dine børn med nærvær.

Nærvær starter med os selv. På denne kursusgang arbejder vi med nærvær af to overordnede grunde;

  1. Først når vi er rigtigt ”hjemme”, kan vi for alvor skabe nærvær og derved reel forbindelse med vores børn. Derfor er første skridt at lære at være nærværende med os selv.
  2. Kun når vi er nærværende med os selv kan vi iagttage de handle-, tanke-, og følemønstre, vi falder ind i, så vi får frihed til at ændre vores tanker og handlinger, så de er ledt af kærlighed til os selv og derved også til andre.

Del 3 & 4:  Elsk den du er så du kan elske dine børn ubetinget (2 kursusgange)

Vi gør op med tesen om, at vi altid elsker vores børn. De fleste forældre vil fortælle, at de elsker deres børn ubetinget, og det er jeg helt enig i at vi gør – at det er sådan det føles. Ikke desto mindre, er det ofte ikke det, vi viser dem. Evnen til at vise ubetinget kærlighed kommer af evnen til at elske os selv. Først når du lærer, at elske den du er, kan du se og elske dine børn, som de er, uden dom, forhistorier eller ideer om, hvordan du selv eller de burde være. Dette er vejen til at være i stand til at vise ubetinget kærlighed. Vi har alle aspekter af os selv, vi ikke har kærlighed til. På denne del af kurset arbejder vi med at skabe medfølelse og kærlighed til alt, hvad vi er og undersøger, hvordan vi kommer til at vise vores børn betinget kærlighed.

Del 5 & 6: Opløs dine blokeringer og gamle historier (2 kursusgange)

Alle mennesker har gamle uforløste følelser med os ind i voksenlivet og forældreskabet. Disse aktiveres igennem livet og påvirker vores reaktioner og tanker om os selv og livet. Når vi får børn, aktiveres de yderligere og vi må se på, hvordan vi kan opløse de uforløste historier vi har med os, så vi kan møde vores børn med objektiv, fremfor subjektiv empati.

Objektiv/subjektiv empati. Når vi ikke er bevidst om de gamle historier/ uforløste følelser, som vi bærer med os fra barndommen og ungdommen ind i voksenlivet, vil vi blande vores egne følelser og forhistorier ind i vores børn liv. Derfor er den største gave at give os selv og vores børn, at arbejde på at forløse det, vi har med os. På den måde kan vi møde vores børn med objektiv, fremfor subjektiv empati.

Del 7: Fra frygt til kærlighed. 

Jeg tror på, at der grundlæggende kun findes to følelser; frygt og kærlighed. Meget af vores forældreskab ledes fra frygt (herunder også bekymring og usikkerhed). Her lærer du at se og lede dit forældreskab fra kærlighed og slippe frygten. Intet er så befordrende for vores udvikling, som at blive mødt med tillid og tiltro igennem livet, – i særdeleshed når vi står i ting, som er svære.

Del 8: Sjæle-baseret forældreskab – Fra ego til essens.

På denne del lærer du, hvordan du bliver i stand til at se dit eget store, fine og smukke potentiale. Det lærer dig at se, hvem dit sande Selv er. Det Selv, som er guddommeligt, vist, kærligt og fredfyldt. Når du finder hjem til dit sande Selv, bliver du samtidigt i stand til at se dine børn på samme måde. Intet er finere eller mere vigtigt i vores forældreskab, end at vi ser vores børns dybeste værdi og sjæl. Det kan vi kun rigtigt, når vi selv kommer derfra. Trin seks lærer os samtidigt at stole på at lede vores forældreskab komme fra det sted inden i os, hvor vi har adgang til intuition, nærvær, visdom og tillid. Vi ser forskellen på et ego-baseret forældreskab og et sjæls-baseret forældreskab.

 

Datoer:

5.10.21 Live

1.11.21 On-line

1.12.21 Live

20.01.22 On-line

10.02.22  Live

8.03.22 On-line

14.04.22 On-line

10.05.22 Live

*Hver gang vi mødes fysisk er det fra kl. 14.00-17.00 og når vi mødes on-line er det fra kl. 16.00-18.00

 

Pris

Hele forløbet koster kr. 7.995,-

Indbetaling til konto:

Jyske Bank / Reg.nr. 0697 / Kontonr. 0001561189 (ref. Navn/BEVIDST FORÆLDRESKAB)

Sted: EmpowerHouse, Indiakaj 10, 2.sal, 2100, Kbh.Ø

 

Kort utilgængelig

Dato/Tid
Dato(er) - 05/10/2021
2:00 pm - 5:00 pm

Kategori


Tilmeldinger

kr7.995,00

Betalingsinformation:

Du kan på nogle kurser betale senere via bankoverførelse (fx fordi du betaler i rater). Check beskrivelsen af kurset for muligheder.

Du kan altid betale nu med Dankort eller kredit kort ved at trykke på betalingsmetoden over denne tekst og vælge "Betal nu med Dankort eller kredit kort".

Hvis du stadig vælger at overføre pengene, skal du trykke på knappen "Send din tilmelding" og herefter selv overføre beløbet til Jyske Bank:
Reg. nr. 0697
Kontonr. 0001561189.

Dit navn og kursus/begivenhed bedes angivet ved bankoverførsel.