Enneagrammet


Enneagrammet er et unik værktøj til at give et bud på. Det adskiller sig fra tidligere modeller om personlighedstyper ved både at beskrive vores adfærd samt forklare baggrunden for den adfærd vi har.

Enneagrammet kan bedst opfattes som et slags landkort til forståelse af de måder psyken arbejder på. Modellen rummer 9 forskellige personlighedstyper. De ni personlighedstyper beskrives bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, overbevisning med videre. Via kendskab til både egen og andres typer, kan vi blive bevidste om egen situation, tanke-/handlemønstre, passioner, fikseringer og særlige evner. Denne indsigt og forståelse giver dig potentiale til at skabe et mere frit og afbalanceret liv og lige så centralt – en tolerance og accept af andres væremåder.

Via kendskab til din type kan du fx blive klogere på:
  • • Hvordan du reagerer under påvirkning af stress
  • • Hvordan du samarbejder
  • • Hvordan du håndterer forandringer
  • • Hvordan du kommunikerer
  • • Hvordan du samarbejder
  • • Hvordan du udnytter dit potentiale

Kisser Paludan har arbejdet med Enneagrammet gennem en årrække og kombinerer sin Enneagramviden med viden om psykens udvikling. Foredraget introducerer dig til Enneagrammets ni personlighedstyper, så du får en forståelse for din egen og andres typer. Desuden får du en let og håndterlig værktøjskasse.

Denne indsigt i egen, - og andre personlighedstyper, vil give dig en større indsigt og accept af både egne og andres handlemåder, mønstre og vaner. Varighed: 2 timer. Hvis det ønskes kan foredraget kombineres med en personlig og individuel test

Pris:
Aftales pr. gang AV-udstyr:
Adgang til PP-fremviser og flip-over

Kontakt

Udfyld nedenstående kontaktformular for spørgsmål eller tilmelding.

Dit navn

Email

Besked