BLIV HEART COACH –

LAD KÆRLIGHED LEDE VEJEN!

En ny tids psyko-spirituel coach uddannelse.

Med fokus på nærvær, kærlighed, empati, indsigt og det spirituelle Enneagram.

 

Se webinar her om uddannelsen.

Skriv til kisser@paludan.dk, hvis du vil ringes op for at høre om uddannelsen er det rigtige for dig.

Der er brug for at omtænke den gængse tilgang til coaching – at bevæge os fra en mentalt orienteret målsætningstanke til en tilgang, der fokuserer på, hvordan vi lærer at lytte til vores indre visdom, får tillid til at hente støtte fra universet og lærer at opløse alle de blokeringer der måtte være for at leve med dyb kærlighed og mening. Fra primært at vide, hvordan vi stiller de rigtige spørgsmål, til at vide, hvordan du holder et rum, så mennesker bliver i stand til at finde ind til deres iboende visdom.

Heart coach uddannelsen er for dig, der gerne vil være i stand til at coache mennesker med udgangspunkt i dyb selvindsigt, nærvær og kærlighed.

Du vil opleve at få:

 • psykologisk teoretisk indsigt
 • en spirituel ramme for hele forløbet
 • dyb indsigt i og forståelse for dig selv og andre mennesker
 • indsigt i Enneagrammet og derved menneskers forskellige motivation, frygt og drivkraft i live
 • træning i ikke dømmende nærvær
 • træning i medfølelsesorienteret coaching
 • en nært og kærligt fællesskab blandt ligesindede
 • værktøjer til kompetent sparring/coaching
 • træning i opbygning af eget og andres selvværd
 • indsigt i den psykodynamiske model for udvikling
 • træning i nærvær gennem meditation & mindfulness
 • indsigt og træning i psykisk robusthed og mod – både for dig selv og dine coachees
 • følelsesmæssig intelligens
 • træning i og forståelse af de to grundfølelser/tilstand i livet; kærlighed og frygt
 • træning i at holde et kærligt og objektivt rum for andre

Uddannelsen er for dig der;

Uddannelsen er for dig, der allerede arbejder med mennesker, f.eks. i en HR-afdeling, for lederen der gerne vil blive en dygtigere mentor for dine medarbejdere, samtidigt med at du øger indsigten i dig selv, og den måde du virker på og agerer i verden. Det er en uddannelse for alle mennesker, der er blandt andre mennesker; lærere, pædagoger, sagsbehandlere, advokater, terapeuter eller forældre, der gerne vil være en bevidst, kærlig og støttende forældre. Det er også en uddannelse for dig, der ikke påtænker at bruge uddannelsen professionelt, men gerne vil gå i dybden med dig selv og lære, hvordan du bliver den mest kærlige og gode støtte for dig selv og dine kære igennem livet. Heart Coach er også for dig, der drømmer om at arbejde som coach for private eller virksomheder.

 

Heart coach uddannelsen der integrerer psykologi, spiritualitet og mindfulness

HEART COACH uddannelsen rækker langt ud over den traditionelle coach uddannelse ved bl.a. at fokusere på nærværende objektiv empati og evnen til at holde et rum, der aktiverer andres medfødte, men måske glemte ressourcer. Uddannelsen kombinerer endvidere solid psykologisk viden og teori med spirituelle principper, samt mindfulness, nærværstræning og meditation.

 

Generelt om uddannelsen

Heart Coach lægger stor vægt på følgende; din egen selvindsigt, din evne til nærvær, din rolle som en autentisk sparringsperson. Hvad betyder det at være en autentisk sparringsperson? I Heart Coach betyder det, at du er i stand til at være autentisk nærværende og give konstruktiv sparring. Dvs. at du, ud over at stille de rigtige spørgsmål, bliver i stand til at guide dine coachess i den retning, der tjener ham bedst.

Uanset hvor du befinder dig privat eller erhvervsmæssigt i dit liv, vil Heart Coach uddannelsen hjælpe dig til at blive en dygtig mentor og samtale-partner for andre. På samme måde vil du øge din indsigt i dig selv og skabe større nærvær og ægthed i dit eget liv.

For alle moduler gælder det, at der vil være teori, oplæg, øvelser og træning. Vi lærer bedst af at prøve alt af på egen krop, så derfor gør vi meget for at give dig oplevelsen af konkret praktisk træning. Desuden vil du få en solid teoretisk indføring i de psykodynamiske processer, der er en vigtig forudsætning for at forstå og coache andre.

HeartCoach-uddannelsen bygger på den tese, at vi kun er i stand til at bringe andre mennesker så langt, som vi er med os selv. Derfor er din egen-udvikling en central del af uddannelsen.

Bag uddannelsen står psykolog, Kisser Paludan, som har mange års erfaring med, hvad der skaber udvikling hos mennesker – erfaringer fra både terapi og kursusvirksomhed for både private og virksomheder.Læs mere om Kisser her.

Læs mere om hvad uddannelsen tilbyder nedenfor.


 Forudsætninger for deltagelse på uddannelsen:

• At du deltager på alle modulerne, har lyst til at udvikle dig og lære, hvordan du bedst muligt skaber kærligt empowerment for andre.

 • At du er indstillet på at læse den tilhørende litteratur

•   Du er indstillet på at finde træningspersoner, du kan øve med imellem modulerne (dette kan jeg også hjælpe med)

 • At du har en basis Enneagramuddannelse (min 2 dage). Denne kan tages forud for start, eller sideløbende, hvis du ikke allerede har én. For de, der gerne vil tage basisuddannelsen hos Kisser Paludan, er dette muligt. Kontakt om dette.

 

 • Under uddannelsen skrives efter hvert modul en opsummering på ca en kvart side således at der, ved slutningen af uddannelsen, forligger at skriv på 1-2 sider om læringen under uddannelsen.

Beige cos. blomst

Idégrundlag for Heart Coach

Heart Coach er grundlagt af  Cand. Psych. Kisser Paludan og er et resultat og mix af hendes mangeårige arbejde med blandt andet: nærvær, spiritualitet, mindfullness, meditation, terapi og mentoring.

Kisser har 16 års erfaring som terapeut og har i mange år afholdt kurser, workshops og retreats om selvudvikling med udgangspunkt i en kombination mellem psykologien og det spirituelle. Kisser har erfaret, at den dygtige terapeut/coach/mentor først og fremmest er et menneske med stor selvindsigt og evnen til autentisk nærvær. Dertil kommer en faglig og teoretisk indsigt i menneskets psykologi. Læs mere om Kisser Paludan her. Læs om tidligere kursusdeltageres erfaringer her.

 

pic. emp.mentor6

Derfor har hun nu skabt HeartCoach, der kan ses som en videreudvikling af den traditionelle coach-uddannelse, men med større fokus på din egen udvikling, samt et teoretisk fundament i at forstå mennesket ud fra.

Uddannelsen består af 5 moduler (se herunder) af to dages varighed og 4 træningsaftener, mere end 85 timers undervisning.

Derudover får du:

 • Evnen og redskaber til at være coach og motivator for andre
 • Certifikat med ret til at kalde dig Heartcoach™
 • Mundtlig eksamination
 • Individuel halv times session med evaluering af forløbet
 • Solid træning/sparring under hele uddannelsen
 • Ny selvindsigt, ro og nærvær i dit eget liv og bedre relation til andre mennesker
 • Adgang til et inspirerende netværk
 • Sund og lækker forplejning gennem hele uddannelsen

Heart Coach uddannelsen består af 5 moduler og 4 træningsaftener.

Se her, hvad du får ud af hver af modulerne!

Modul 1: Rammer, spørgeteknik, nærværende lytning og Enneagrammet.

Den 21-22/5 2019

Træningsaften den 5/6 2019

Du kommer igennem de grundlæggende teknikker og teorier relateret til coaching.
Vi gennemgår teorien bag de grundlæggende spørgeteknikker, som du hurtigt vil opleve og
sætte i praksis. Vi arbejder med evnen til at spørge ind, være åben, nysgerrig og nærværende.

Vi træner kunsten at lytte med nærvær, evnen til at sætte en ramme op, planlægning og opretholdelse
af udvikling. Vi arbejder med kropssprog og energi, så du får en god følelse med eget kropssprog og energi.
På dette modul går vi mere i dybden med Enneagrammet og lærer bl.a. om typernes reaktioner under stress og pres, og hvordan typerne bedst mødes i samtale.

Litteratur:

Penney Pierce; Energifrekvenser

Allan & Barbara Pease – Kropssprog – hvad vi fortæller uden ord

John Welwood; Towards a psychology of awakening

Don Richard Riso & Rob Hudson; Enneagrammets visdom

Modul 2: Personlighedens fundament 

Den 12-13/6 2019

Træningsaften den 17/6 2019

På dette modul får du en grundlæggende viden om personlighedstyper og om den psykodynamiske tilgang til menneskets udvikling. Modulet giver en teoretisk og praktisk indføring i udviklingen i den tidlige barndom. Vi kigger videre på personlighedens fundament med personlighedstypesystemet – enneagrammets 9 personlighedstyper.

Modulet fokuserer på, hvordan personligheden udvikles og grundlaget for menneskets liv. Det er det, vi kalder personlighedens fundament. Ofte ser vi, at de mønstre og overlevelsesstrategier, der grundlægges tidligt i barndommen, kommer til at styre den voksnes liv – ofte ubevidst. Som coach er det vigtigt at have indsigt i disse systemer og strategier. Det er også vigtigt at forstå dine egne strategier, fordi du i samværet med andre vil opleve, at disse vækkes til live. Er du ikke i stand til at se dig selv klart, er du heller ikke i stand til at se andre klart. Vi kigger bl.a. på tilknytningsteori, på Freud, Karen Horney og Jungianske model for udvikling. Derudover arbejder vi, som på de andre moduler, med meditation og nærværstræning.

Litteratur:

Robert B. Ewen; An Introduction to Theory of personality – Fourth addition

D. Stern; Barnets Interpersonelle univers

David R. Hawkins; Letting Go

 

Modul 3: Gør dig fri af mønstre – fra frygt til kærlighed

Den 21-22/8 2019

Træningsaften d. 27/8 2019

Helt grundlæggende findes kun to følelser; frygt og kærlighed. De fleste af os lever det meste af vores liv ud fra frygt. På dette modul lærer du, hvordan du kan opløse egne blokeringer og coache andre i at opløse deres blokeringer for at leve et liv i kærlighed og tillid. Vi arbejder med at bringe os selv og andre til at leve et liv, der er sjæls-baseret.

Uanset hvem du ønsker at være i stand til at coache når du har taget din Heart Coach uddannelse, vil du opleve at udvikling handler om at gå fra forskellige niveauer af bevidsthed (mange mennesker lever ret ubevidst) til større bevidsthed. Med en høj grad af bevidsthed, giver du dine klienter/medarbejdere mulighed for at stoppe med at handle pr. automatpilot og i stedet handle fra deres essens og det, der er virkeligt  sandt, for dem. Vi arbejder med sårbarhed og mod, og evnen til at bearbejde og blippe alle de blokeringer der måtte være for at leve i kærlighed. Når du opnår et højt niveau af selvindsigt/bevidsthed, vil du opleve, at forholdet til mennesker omkring dig glider lettere, der er færre konflikter og du bliver i stand til at indgå i samarbejder på en ny og konstruktiv måde. Du vil få indsigt i forskellen på at leve et egobaseret og et sjælsbaseret liv.

Her arbejder vi også på at opnå objektiv fremfor subjektiv empati. Og vi arbejder på at blive i stand til at se, mærke og holde andre menneskers problematikker i et trygt space, hvor der er forståelse for det konkrete og hvor vi samtidigt er i stand til at tune ind i den universelle kærligheds nærvær, hvor alt allerede er helbredt, kærligt og helt.

Litteratur;

A Course In Miracles

Enneagrammets visdom

Det intelligente hjerte

Marianne Williamson; A return to love

Byron Katie; Elsk det som er

Ram Das; Be love now


Modul 4: Elsk den du er -boost dit og andres selvværd

Den 16-17/9 2019

Træningsaften d. 1/10 2019

I dette modul arbejder vi med teknikker til at lære egen-kærlighed – til at booste selvværdet. Du lærer at styrke dit eget selvværd, og du lærer, hvordan du styrker andres. Du bliver trænet i at coache andre til højt selvværd og lærer, hvordan du skaber empowerment i eget og andres liv.

Intet er så vigtigt som at elske sig selv – med alt hvad du indeholder. Det er også en nødvendighed for at kunne lære andre det samme. Din evne til at elske den, du er, har betydning for alt i livet. En mentor/coach med højt selvværd er bedre rustet til at lede vejen for andre, og det er et must for at vide, hvordan du hjælper andre til et højt selvværd.

Litteratur:

Robert Holden, Loveability

Kisser Paludan; Elsk den du er

Kisser Paludan; MOD til at være dig

Wayne Dyer: Dit evige selv


Modul 5: Nærvær, mindfulness & accept

Den 9-10/10 2019

På modul 5 har vi fokus på nærvær, fordi nærvær og fuld tilstedeværelse er en af de grundlæggende forudsætninger for at kunne skabe udvikling. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med betydningen af nærvær. Vi træner meditation og mindfulness som redskaber og får indblik i Dharma (formålet med dit liv og forståelsen af din livsvej). Teori og praksis bl.a. med udgangspunkt i Echart Tolle, Nuets kraft og ACIM.

Litteratur:

Jon Kabat-Zinn mfl. Bevidst nærvær

Echart Tolle, Nuets kraft

Kisser Paludan, MOD til at være dig

 


Dato:

Modul 1: d.21-22/5 2019

Træningsaften d. 6/6 2019

Kl. 17.00 – 19.00

Træning to og to – aftales privat.

Modul 2: d. 12-13/6 2019

Træningsaften d. 17/6 2019

Kl. 17.00 – 19.00

Modul 3: d. 21-22/8 2019

Træningsaften d. 27/8 2019

Kl. 17.00-19.00

Modul 4: d. 16-17/9 2019

Træningsaften d. 1/10 2019

Kl. 17.00-19.00

Modul 5: d. 9-10/10 2019

Eksamen: d. 23-24/10 2019

 


Samtale og betaling:

Skriv gerne for en samtale, så jeg kan hjælpe dig med at afgøre om Heart Coach er det rette for dig.

Der gives kr. 2500,- i rabat til de kursusdeltagere, der indenfor de sidste 2 år, har deltaget på et eller flere kurser v. Kisser Paludan.

HeartCoach koster kr. 29.995,- plus moms (der er mulighed for betaling via bruttoløn, som du kan tale med din arbejdsplads om, eller du kan bruge uddannelsesmidler, hvis din arbejdsplads tilbyder dig det).

HeartCoach kan betales i rater efter aftale (kontakt os).

Kontakt mig for yderligere information herunder, så vi kan tale om dine behov.

Dit navn

Email

Besked


Det med småt:

Første rate skal være i hænde senest 2 uger efter tilmelding. Hvis betaling foregår i rater, skal anden rate falde senest 6 uger inden afholdelse. Der er mulighed for at aftale flere rater, – dette kan du ringe og aftale nærmere på 33311070.

Afbestillingsbetingelser:
Afbestilling skal ske skriftligt til EmpowerHouse, Indiakaj 10, 2100 København Ø.

Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15% af kursusafgiften. Ved afbestilling mindre end otte uger til afholdelse kræves 50% i gebyr. Ved mindre end seks uger til afholdelse gives der ingen refusion.


Fornavn
Email address