fbpx

Bruger du din intuition?

Når vi kommer ind i verden, er vi alle i tæt kontakt med vores sjæl, eller essens om du vil. Herfra har vi også en god forbindelse til vores intuition, vores umiddelbare fornemmelse for ting. Derfor ser vi også ofte, hvordan børn reagerer intuitivt på f.eks. mennesker, der er psykisk syge eller har drukket. Deres intuition fortæller dem, at noget er galt, selv om de ikke forstår det rationelt eller med ord. Intuition er vores evne til ikke-sprogligt at opfange og forstå, hvad der sker inde i den person, vi er sammen med, eller til at mærke det, der er rigtigt i en situation uden at vide, hvorfor eller hvordan vi ved det. Det er erkendelsen, der kommer op som en indskydelse eller pludseligt indfald. Det er en indre viden, som vi alle har med os som en gave, men som vi ofte glemmer at bruge gennem vores opvækst. Intuitionen kan have mange måder at vise sig på. Den kan vise sig i billeder, ord eller energier i – eller uden for kroppen. Den kan vise sig i dufte og fornemmelser, som man ikke kan udtrykke med ord. Jeg oplever ofte, når jeg sidder med klienter eller grupper at få intuitive guidninger, som jeg har lært mig at følge. Ofte ville jeg have svært ved at forklare mine bevæggrunde, det er baseret på fornemmelser, der har en følelse af  klarhed i sig.

Oplysningstidens kulturelle arv har givet os en rationel og teoretisk tilgang til livet, hvor vi kun tror på det, som vi kan bevise videnskabeligt. Vi er vant til at skabe rationelle tankerækker, der skal hjælpe os til at navigere i livet. Vi går på den måde glip af en fantastisk viden og guidning i livet, som intuitionen indeholder.

Alle store skabere har beskrevet, hvordan de har brugt deres intuition i deres skabelse, her i blandt Albert Einstein, der sagde:

”Intuitionen er en hellig gave, og det rationelle sind en tro tjener. Vi har skabt et samfund der ærer tjeneren og har glemt gaven.”

Vores tanker kan være styret af ubevidst frygt og gamle mønstre og danner derfor ikke altid basis for konstruktivt beslutninger. På den måde kan vores tanker spænde ben for brugen af intuitionen, men også gamle traumer, sår på sjælen kan lukke af for tilgangen. Hvis du ønsker at genskabe kontakten til din intuition, må du se på de gamle usunde mønstre, du bærer med dig. Det kan være ting, du flygter fra i dig selv eller dine relationer. Det kan være ting, du kæmper med i stedet for at finde accept og derefter beslutte, hvad du vil stille op. Det kan være gamle reaktive tanke- og følemønstre, hvor du gør dig til offer eller tænker negativt om dig selv, om andre, om livet.  Når du fanger dig selv i en usund vane, kan du gøre det til en vane at stoppe op, trække vejret dybt, skabe kontakt til dig selv og sige f.eks.: ”Jeg ved, at mine oplevelser er op til mig selv, jeg skaber dem selv og de valg, jeg træffer.” Dette kan hjælpe dig til at vende dig fra usunde til sunde følelsesmæssige vaner, hvor du går fra at være et offer i dit liv, til at være ansvarlig, hvor du vender de tunge lave energier til lyse lette energier, hvorfra intuition, flow og livsglæde kan strømme frit. God fornøjelse!